ตอนที่ 13

         สกว. กับองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 11   ว่าด้วยการจัดการความซับซ้อนที่มีพลังแฝงอยู่ในตัว   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช