170209-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Breakdown

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.08

Ref.#595965


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “breakdown”

(เน้น พยางค์ แรก breyk) ว่า “breyk-doun”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ว่า “breakdown”

มี ความหมายหลัก สองประการ

คือ “a wearing out” หรือ “collapse” เช่น

‘Millie suffered a breakdown following the accident.’

‘The factory was closed because of a breakdown in machinery.’’

และ “analysis” หรือ “decomposition” เช่น

‘The treasurer made a careful breakdown of income and expenses.”

ซึ่งการใช้ ในความหมายที่สอง มีมากเกินควร และความหมายไม่ชัดเจนนัก

ควรแทนด้วยคำที่ตรงกว่า เช่น

“analysis” “classification”

“examination” หรือ “itemization”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)