170209-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Breach & Breech

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.08

Ref.#595964


Breach และ breech

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “breach” และ “breech”

ออกเสียง คล้ายกัน เมื่อเป็น นาม ว่า “breech”

แต่เมื่อ “breech” เป็น กริยา ออกเสียงสั้นว่า “brich” ได้ด้วย


Common Errors In English Usage

อธิบาย ว่าถ้าใช้ ‘k’ แทน ‘ch’ ใน “breach” จะทำให้นึกถึง

คำที่อ้างอิง “การแตก”

ดังนั้น จึงสามารถใช้ว่า “breach (break through) a dam” หรือ

“breach (violate the terms of) a contract.”

เมื่อเป็น นาม “breach” หมายถึง

“บางสิ่งที่ ‘broken off’ หรือ ‘open’” เช่น

‘a breach in a military line during combat.’

สำหรับ “breech” หมายถึง “rear ends”

เช่น ใน “breeches” (ที่เป็น slang สะกด “britches”)

ดังนั้นใช้ว่า “breech cloth” “breech birth” หรือ “breech-loading gun”


Merriam-Webster Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “breach” และ “breech”

โดยใช้ “breach”

อ้างอิงถึง “a break” หรือ “violation” ในบางสิ่ง เช่น

‘a breach of law.’

‘a breach in the dam.’ หรือ

‘a breach of conduct.’

แนะนำให้จำว่า ใช้ “breech” เกือบเสมอ

กับ “สถานการณ์ทางกายภาพ”

มิใช่กับ ด้าน “metaphorical” เช่น

‘a breech birth’

‘the breech of a rifle’

‘the baby’s breech presentation’ หรือ

‘a pair of breeches.’

ใช้ “breach” กับ สถานการณ์ ที่เป็น “metaphorical” มากกว่า เช่น

‘a breach of contract’

‘moving into the breach.’ หรือ

‘the law being breached.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)