170129-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Bible

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.28


Bible

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “bible”

(เน้น พยางค์ แรก bahy) ว่า “bahy-buh l”

Common Errors In English Usage

อธิบาย คำ “Bible” ว่า

อ้างอิงถึง คัมภีร์ ของศาสนา เช่น

ในศาสนาของชาว ยิว “Jewish Bible” หมายถึง

“the Torah” รวมถึง “the Prophets” และ “the Writing”

ในศาสนาของ “Protestant Bible” หมายถึง

“the Jewish Bible” รวมถึง “the New Testament” หรือ

ในศาสนาของ “Catholic Bible” หมายถึง

ประกอบด้วย ทุกสิ่ง ทั้งใน “Jewish” และ “Protestant Bible” รวมถึง

“หนังสือและข้อความ (passages) อื่นๆอีกหลายเล่ม”

ที่ส่วนมากเขียนเป็นภาษา “Greek” อยู่ใน “Old Testament”

โดยที่ เมื่อเขียน “ต้องขึ้นต้นอักษรตัว “พิมพ์ใหญ่” (capital letters)

แม้แต่ เมื่อใช้โดยทั่วไป เช่น “The Qur’an” คือ “the Bible of the Muslims”

เพียงจำไว้เสมอว่า “เป็นชื่อเรื่องของหนังสือ”

ต้องเขียนเป็น “พิมพ์ใหญ่” เสมอ


อย่างไรก็ตาม มีสิ่งแปลก อย่างหนึ่ง ในการใช้ภาษาอังกฤษ

ยังมี คำ “Bible” และ ชื่อของ ส่วนต่างๆ ที่อยู่ใน “the Bible”

ที่ไม่เขียนเป็นอักษร พิมพ์ใหญ่ หรือ ใส่ไว้ใน “เครื่องหมายคำพูด”

เช่นคำ “Biblical”

ที่อาจ “เขียน ด้วยพิมพ์ใหญ่ หรือไม่ ก็ได้” ตามแต่จะเลือก

สำหรับผู้มีความอ่อนไหว

ต่อ “Jewish authorship” ของ “the Jewish Bible”

อาจต้องการเขียนว่า “Hebrew Bible” และ “Christian Scriptures”

แทนที่จะเขียนแบบ ดั้งเดิม ตามระบบการใช้ชื่อ (nomenclature) ของ Christian

ว่า “Old Testament” หรือ “New Testament”


บางครั้ง นักวิชาการ (scholars) สมัยใหม่

ใช้คำย่อ “Hebrew” ว่า “Tanakh” เพื่ออ้างอิงถึง “Bible” ของพวกเขา

แต่เป็นคำ ที่คนทั่วไป ไม่เข้าใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)