๓. ประวัติพระในเมืองไทยอย่างย่อมากๆ

พระเครื่องเมืองไทยนั้นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือการขุดค้นสามารถสืบประวัติไปได้เก่าถึงยุคทวาราวดี คือก่อน พ.ศ. 1000

ซึ่งจะเก่าไปกว่านั้นก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ แต่ก็มีนักประวัติศาสตร์นอกกระแสหลักหลายท่านเชื่อว่าศาสนาพุทธเข้ามาไทยตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วคือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ท่านได้เสด็จมาเทศนายังบริเวณสระบุรี และมาประทับรอยพระพุทธบาทที่เขาพระพุทธบาท และฉายเงาที่เขาพระพุทธฉายและยังประทับรอยพระบาทเบื้องขวาอีกด้วย หลังจากนั้นก็ยังเสด็จไปเทศน์โปรดภิกขุปุณที่เมืองคูบัวราชบุรีอีกด้วย หลักฐานเชิงวัตถุก็ยังคงมีคือรูปสลักพระพุทธรูปที่ถ้ำเขางู ราชบุรี มีจารึกว่า พุทธพัสสา ๔๔(หมายถึงพุทธพรรษา ๔๔ คือพระพุทธเจ้าบวชได้ ๔๔ พรรษาแล้ว)


รูปปั้นดินเผาพระภิกษุ ๓ องค์ที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดในไทย (นักโบราณคดีสายหลักเชื่อว่าอย่างนี้) พบที่อู่ทอง สุพรรณบุรีพระพุทธรูปที่เขางู ราชบุรี นักประวัติศาสตร์นอกกระแสหลักเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในไทย สลักไว้โดยพระปุณณะภิกขุ

ซึ่งเป็นพระคนไทย เดิมชื่อ บุน แผลงเป็นบาลีว่า ปุณณะ บวชโดยพระพุทธเจ้าและมาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำแห่งนี้ สลักไว้เมื่อพุทธพัสสา ๔๔


จากหลักฐานจะเห็นว่าคนไทยสร้างพระเครื่องมานานแล้ว และสร้างเพื่อการบุญล้วนๆไม่มีการพาณิชย์มาเจือปน สร้างเพื่อสืบพระศาสนาอย่างเดียว หลักจากประปุณณะมรณะภาพศาสนาก็ตกลงอีกครั้งเพราะว่าขาดผู้สืบต่อ มาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งคราวที่พระเจ้าอโศกส่งสมณะทูตมาเผยแพร่ในสุวรรณภูมิ มีพระภูริยะ พระโสณะ พระอุตระ พระมูนียะ และพระฌานียะ รวมห้าองค์มาอีกครั้งและครั้งนี้ได้สร้างพระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมไว้ด้วย (เจดีย์องค์แรกของไทยไม่ใช่พระปฐมแต่เป็นเจดีย์ที่วัดมหาธาตุ วัดพลิบพลี เพชรบุรี สร้างโดยพระเจ้าทับไทยทอง)

แต่เดิมก่อนที่คนไทยจะนับถือพุทธศาสนาคนไทยนับถือผีบรรพบุรุษมาก่อน มีการทรงเจ้าเพื่อติดต่อสื่อสารกับผี คนทรงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์สูง เรียกว่า "แม่มด" แม่มดไม่ใช่คนไม่ดี แต่เป็นคนที่สามารถสื่อสารกับผีได้ เมื่อบูชาผีดี ผีก้คุ้มครองคนไทยจึงถือไม่ทำผิดผีโดยเด็ดขาด

หลักจากมีสมณะทูตศาสนาพุทธก็เจริญรุ่งเรืองมาในไทยโดยตลอดและคนไทยโดยเฉพาะพ่อขุนทั้งหลายก็นิยมสร้างวัด สร้างพระ วัดและพระในเมืองไทยจึงเยอะแยะมากมายกระจายทั่วประเทศไปหมด และเป็นการบุญการกุศุลล้วนๆไม่มีพุทธพาณิชย์เจือปนแม้แต่น้อยเพราะว่าบาป เล่าไปแล้วจะยาวเอาเรื่องประวัติศาสตร์ไว้แค่นี้ก่อน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะสมพระในแนววิทยาศาสตร์ความเห็น (0)