4สร้างสุข 4 หยุดทุกข์ รุกแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก แรกเกิดถึง 5 ปี


จากสถานการณ์ความรุนแรงตามที่สื่อนำเสนอ เรื่องการทิ้งทารกแรกเกิด ไปจนถึงเด็กถูกทำร้าย ถูกทารุณกรรม ทั้งที่บ้านและที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ไปจนถึง ศพด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวง พม. กระทรวงพ่อแม่ ที่ผู้เขียนให้ความหมาย ได้ออกแบบ เครื่องมือ ออกสื่อหลายอย่าง ทั้ง ออก พรบ. พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พศ. 2550 ผ่านมา10 ปีพรบ ฉบับนี้ยังไม่เป็นที่รับรู้เข้าใจของคนที่ทำงานด้านครอบครัวมากนัก ทั้งที่มี มาตราหลัก ที่เกียวข้องไม่กี่มาตราโดยเฉพาะ

มาตรา3 ลักษณะความรุนแรง

มาตรา 4 โทษของผู้กระทำความผิด

มาตรา5การกำหนดหน้าที่ผู้พบเห็นการกระทำความผิด

มาตรา6 ช่องทางแจ้งความ ร้องทุกข์

มาตรา 7อายุความ

ส่วนมาตรา อื่น ไปจนถึงมาตรา 18 เป็นวิธีปฎิบัติของเจ้าพนักงาน

ซึ่ง พรบ ฉบับนี้เป็นเครื่องมือ เป็นอาวุธที่คนทำงานครอบครัวทหารราบร่วมรบแถวหน้าของ สค(กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)ต้องใช้เป็นอาวุธ จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ทหารราบ สค. อ่านกฏหมายรู้ ดูออก บอกได้ ใช้เป็น ในมาตราหลักๆ ซึ่งคนทำงานครอบครัว 80 ชีวิตที่มาประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็กเล็กครั่งนี้


กล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการกลุ่มตุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กองส่งเสริม สถาบันครอบครัว

คุณราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์


รุ่นที่ 1 วันที่24 - 27 มกราคม 2560 ที่โรงแรมทวิน ทาวเวิอร์ กรุงเทพ


ท่าน วิศิษฏ์ เดชเสน

รองอธิบดี กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

จะได้นำอาวุธนี้ไปต่อสู้ ฟาดฟัน ป้องกันความรุนแรงให้แก่เด็ก ไม่ให้ถูกทำร้าย หรือถูกกระทำร้ายน้อยลง

เครื่องมืออีกชิ้น ของ สค .ที่ผู้เขียนชื่นชอบมากมาก คือการสร้างสุขในครอบครัว เรียนรู้ร่วมกัน หยุดยั้ง 4 ทุกข์ สร้างสุข 4 ฐาน ตามเอกสารเผยแพร่ เช่น

หยุดสร้างทุดข์โดยการสร้างหนี้

หยุดอยาบมุข ทุข์ไม่เพิ่ม

หยุดความรุนแรงในครอบครัว ผัวเมียลูกหลานมีสุข

หยุดนอก ใจ ไม่คอรัปชั่นความไว้วางใจตามกลัก ฆราวาสธรรม

แล้วเพิ่มสัมพันธภาพครอบครัวที่ดีโดยการสร้างสุข คือ

สุขสื่อสารพูดกันดี

สุขมีเวลาร่วมกันช

สุขแบ่งปันใส่ใจ

สุขห่วงใยสุขภาพ

ซึ่งเครื่องมือตัวนี้ จะเป็นเกราะป้องกัน การกระทำความรุนแรง เพราะสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว เป็นตัวชี้วัดการไร้ความรุนแรงในครอบครัว ตามที่ท่านรอง สค ได้บอกว่า ครอบครัวต้องมาก่อนคณะวิทชากร จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


และเครื่องสำคัญอีกกลายชิ้นที่ทาง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็ก ที่มาเป็นวิทยากรได้มอบให้ได้สอน ได้บอก ได้ชี้แนะ ทั้งคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข เยียวยา ไปจนถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ทางกรมคนพิการ และสมาคมคนพิการบอกว่า ต้องสร้สงอาระสถาปัตย์ ของคนพิการ

พูดเรื่องครอบครอบครัวของ สค แต่มาจบ ที่ อารยะสถาปัตย์ ของ พก เป็นไปตามที่ท่าน รอง ได้บรรยายในพิธีเปิด เรื่อง A3 คือการทำงานในหลังคาเดียวกัน คือครอบครัว.. แต่ สค ต้องมาก่อน


สร้างภากร่วมกับท่ายรอง วิศิษฎ์ เดชเสน


หัวหน้าผ้ม คุณแดง เครือวัลย์ แก้วนก ตั้งใจเต็มที่ งานนี้ต้องนำไป ยอน นายกมุ้ย

AAR กันกันก่อน


แม่่ทัพ สค ชี้แนะทหารราบ ศพค ในการเอาชนะการกระทำความรึนแรงในครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ทำงานตลอด

ยังอยู่กรุงเทพฯอีก 1 วันใช่ไหมครับ

สู้ๆครับ

วอญ่า
IP: xxx.68.106.32
เขียนเมื่อ 

ครับอาจารย์ ขจิต

เจอลูกศิษย์ ครูหยิน มาเป็นวิทยากร

มาจากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ขอบคุณ คุณเพชร

ขอบคุณอาขารย์คนใต้

ที่มาให้กำลังใจ