170126-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – bemuse & amuse

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.25


Bemuse และ amuse

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “bemuse” และ “amuse”

(ทั้งสองคำ เน้น พยางค์ หลัง myooz) ว่า “bih-myooz” และ “uh-myooz

Common Errors In English Usage

ชี้ให้เห็นว่า กริยา “bemuse”

หมายถึง “การทำให้ สับสน/งุนงง” ที่ไม่จำเป็นต้องมี ลักษณะชวนสนุก

เหมือนความหมายของคำ ที่ดูคล้ายคือ “amuse”

เป็น กริยา หมายถึง “การทำให้คนอื่นสนุก ไม่ว่าด้วย หน้าตาท่าทาง หรือคำพูด”


หากแต่ Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary

อธิบายว่า “bemuse” หมายถึง “to make confused” หรือ

“ทำให้ต้องครุ่นคิด” จากคำพูดชวนฉงน ยากจะเข้าใจ

ที่เมื่อเข้าใจแล้วจะให้ความรู้สึก ขบขันจากคำเหน็บแนม (wry amusement)


และ American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “bemused” ว่า

บางครั้ง ใช้ในความหมาย “amused”

โดยเฉพาะ เมื่อพบว่า บางสิ่ง “wryly funny” เช่น

‘The stream of jokes from the comedian left the audience bemused, with some breaking out into guffaws.’

หากแต่ Usage Panel ส่วนมาก ไม่เห็นด้วยกับการใช้เช่นนี้

โดยมีผู้คัดค้าน ถึง 78% ในการสำรวจเมื่อ ปี 2005

ในทางกลับกัน มีผู้ยอมรับ ถึง 84%

เมื่อใช้ในประโยคที่ “bemused” หมายถึง “confused”


WordWeb

ให้คำจำกัดความ “bemused” หมายถึง

“เป็นเหตให้สับสนทางอารมณ์” ไม่อาจใช้ความคิดได้เต็มที่ เช่น

‘This play will delight and bemuse you with its nimble humor.’

‘She looked somewhat shaken and bemused by what had happened.’

‘She was accepted with bemused resignation by her parents as a hippie.’

ส่วน “amuse” หมายถึง “การทำให้บางคนหัวเราะหรือ ยิ้มได้” เช่น

‘My funny drawing amused the kids.’

‘She suggested several ideas to help Laura amuse the twins.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

“bemuse” หมายถึง “การทำให้ สับสน/งุนงง”

I would say bemuse หมายถึง การทำให้ฉงน ;-)