วันนีถึงธ.ก.ส.8.40

ช่วงเช้า

           นำภาพที่พี่เขาเตรียมเอาไว้แล้วทำบอร์ดข่าวและนำไปติดแทนข่าวเก่าเสร็จแล้วโหลดข่าวจากเวปมติชนเสร็จแล้วก็ช่วยพี่เขายกของที่จะนำไปใช้ในงานสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดกระบี่ออกมาจากห้องเก็บของมารวมไว้ในฝ่าย

ช่วงบ่าย

            เช็คของทั้งหมดที่จะนำไปงานสื่อมวลชนสัญจรโดยที่ผมจะเดินทางไปโดยรถตู้พร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ก่อนล่วงหน้า1วันโดยที่ชุดหลังจะตามไปทางเครื่องบินเสร็จแล้วนำสัมภาระและของที่เช็คทั้งหมดไปขึ้นรถตู้ที่มาขึ้นของชั้นล่าง 21/11/49