สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ 9.1

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

9. การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน

สมรรถนะที่ 9.1 สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

ท่านคิดว่าสถานศึกษาของท่านควรมี ดัชนีชี้วัด อะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 9.1 ในปัจจุบัน สถานศึกษาของท่านได้ดำเนินการอะไรแล้ว และในอนาคต ท่านต้องการพัฒนาอะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารการศึกษาราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 62200, เขียน: 22 Nov 2006 @ 19:42 (), แก้ไข: 12 May 2012 @ 11:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

สะสม
IP: xxx.121.82.229
เขียนเมื่อ 

การบริหารการจัดข้อมูลไปสู่ครู,ผู้เรียนและบุคลากรมีดังนี้

1.คำสั่ง,เอกสาร

2.บอร์ดประชาสัมพันธ์

3.สื่อ,แผ่นพับ,วารสาร,วีดิทัศน์,รูปภาพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

4.รายงานการประชุมต่างๆ /รูปภาพ

5.จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผ่านชุมชน,หนังสือพิมพ์ต่างๆ

6.จัดให้มีเวบไซด์

ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการ ทั้ง 6 รายการแล้ว

ในอนาคต  อยากให้มีการติดตั้งระบบเครือข่ายให้มากขึ้นและจัดทำศูนย์ข้อมูลโดยให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200 เครื่องในห้องดังกล่าวสำหรับใช้ในการศึกษาต่อหรือค้นหาข้อมูลต่างๆ

นางสาวปิยนาถ เกียรติสมชาย
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

ในปัจจุบันที่โรงเรียนมีการดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังครู นักเรียนและผู้ปกครองดังนี้

1.วารสารของโรงเรียน แผ่นพับ

2. ออกเอกสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง

3.สารบ้านและโรงเรียน

4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

5. การประชุมครู

6.ออกคำสั่งมอบหมายงาน

7.ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง

8. การประชุมผู้ปกครอง

ในอนาคตอยากจะมีแวบไซด์ของโรงเรียนและประชาสัมพันข่าวสารผ่านทางแวบไซด์

นาฎพิมล คุณเผือก
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

9.1การบริหารข้อมูลข่าวสาร แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

-  การใช้ระบบ Lan

-  การใช้สื่อด้านเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เสียงตามสายประชาสัมพันธ์

- การสืบค้นข้อมูลทาง Internet

- เวปไซด์  ของโรงเรียน

- การบริการห้องสมุดอิเลคทรอนิค

- การใช้เครื่องมือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสอบถามข้อมูลนักเรียน ตารางสอนครู นักเรียน ผลการเรียนนักเรียน

IP: xxx.121.79.37
เขียนเมื่อ 

9.1  การบริหารข้อมูลข่าวสาร แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีและผู้ปกครองซึ่งในปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้      

-  การใช้ Computer ในระบบ Lan 

-   ทุกห้องเรียนมี  Computer  ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู

-  การใช้สื่อด้านเอกสาร   วารสาร จดหมายข่าวและเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ

-  การสืบค้นข้อมูลทาง Internet ทั้งครูและนักเรียนสามารถสืบค้นได้

- มีComputer   ๒  ห้อง ๆ ละ   ๒๕  เครื่อง

-  มีเวปไซด์  ของโรงเรียน

-  การบริการห้องสมุดอิเลคทรอนิค ในห้องสมุดมี Computer  เพื่อสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  ๑๐ เครื่อง

 - การใช้เครื่องมือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสอบถามข้อมูลนักเรียน ตารางสอนครู นักเรียน ผลการเรียนนักเรียน

-   แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ด้วย จดหมายข่าว 

    ฯลฯ

 

 

งามนิจ จันทร
IP: xxx.121.79.37
เขียนเมื่อ 

9.1  การบริหารข้อมูลข่าวสาร แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีตลอดจน          ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งในปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้      

-  การใช้ Computer ในระบบ Lan ภายในโรงเรียน

-   ทุกห้องเรียนมี  Computer  ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู

-  การใช้สื่อด้านเอกสาร   วารสาร จดหมายข่าวและเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ

-  การสืบค้นข้อมูลทาง Internet ทั้งครูและนักเรียนสามารถสืบค้นได้

- มี Computer   ๒  ห้อง ๆ ละ   ๒๕  เครื่อง

-  มีเวปไซด์  ของโรงเรียน

-  การบริการห้องสมุดอิเลคทรอนิค ในห้องสมุดมี Computer  เพื่อสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  ๑๐ เครื่อง

 - การใช้เครื่องมือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสอบถามข้อมูลนักเรียน ตารางสอนครู นักเรียน ผลการเรียนนักเรียน

-   แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ด้วย จดหมายข่าว 

    ฯลฯ

ในอนาคต อยากให้โรงเรียนมีห้องอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ และมี Computerในห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีก

สะสม
IP: xxx.121.81.51
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ   ปราศจากโรค และเจริญในหน้าที่การงาน  ร่ำรวยตลอดปี 2550  ค่ะ

เกียรติศักดิ์
IP: xxx.158.118.15
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ สำหรับคำอวยพรปีใหม่ และขอให้ทุกท่ทานไดพรย้อนกลับไปยังท่านเช่นกัน

 

เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก