สมรรถนะผู้บริหารการศึกษาที่ 8.2

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.2 สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ท่านคิดว่าสถานศึกษาของท่านควรมี ดัชนีชี้วัด อะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.2 ในปัจจุบัน สถานศึกษาของท่านได้ดำเนินการอะไรแล้ว และในอนาคต ท่านต้องการพัฒนาอะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารการศึกษาราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะผู้บริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 62197, เขียน: 22 Nov 2006 @ 19:32 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 13:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

สะสม
IP: xxx.121.82.229
เขียนเมื่อ 

การประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงควรมี

1.จากการประชุมกลุ่มสาระและฝ่าย

2.จากแบบสอบถาม

3.จากทะเบียนจำนวนอุปกรณ์ที่มี

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำทั้ง 3 แบบและในปัจจุบันต้องการให้มีการติดต่อและประเมินทางระบบอินเตอร์เนตโดยให้มีเวบบอร์ด

นาฎพิมล คุณเผือก
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

8.2 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เนินการ  -จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน -  ประชุมวางแผนการดำเนินงานโดยมีฐานข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข - จัดทำแผนปฏิบัติงาน - ดำเนินงาน ประเมินและรายงานผล- จากปัญหาที่พบเป็นปัญหาด้านการเรียนการสอน การใช้งานไม่คุ้มค่า และการดูแลรักษา

 

นางสาวปิยนาถ เกียรติสมชาย
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงดังนี้

1.ดูจาสถิติการใช้บริการสารสนเทศที่ทางโรงเรียนจัดไว้บริการ

2. สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

3.ประชุมฝ่ายสารสนเทศของโรงเรียน

ในอนาคตต้องการมีอินเตอร์เนตไว้บริการในการสืบค้นข้อมูล มีห้องดูฉายมัลติมีเดีย ดูทีวี วีดีโอ

นางสาวงามนิจ จันทร
IP: xxx.121.84.21
เขียนเมื่อ 

8.2 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางโรงเรียนได้เนินการดังนี้

1.แต่งตั้งครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

            - ดำเนินงาน

            - กระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานตลอดเวลา

            - นำทุกสาระวิชามาบูรณาการกับคอมพิวเตอร์

            - ประเมินและรายงานผลทุกภาคเรียน

     

          ในอนาคตต้องการมีอินเตอร์เนตในห้องสมุดของโรงเรียนไว้บริการในการสืบค้นข้อมูล

          ต้องการมีห้อง ดูทีวี  ดูวีดีโอ และห้องดูภาพยนต์โดยเฉพาะ