ในช่วงของการจัดการ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้คิดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะเช่น การออกร้านขายหนังสือ จะทำสายไหมขายในงาน แต่ เพื่อน ๆ กลุ่มที่คิดจะทำสายไหมท้อใจเสียก่อนจึงไม่ได้ทำ และ หันมาช่วยเพื่อน ๆ ออกร้านขายหนังสือแทนกิจกรรมการสัมมนาต่าง ๆ ที่แต่ละคณะจัดขึ้นโดยเฉพาะที่คณะครุศาสตร์จัด โปรแกรมของผมก็ได้ช่วยงานอาจารย์ในวันงานด้วย ผมมีหน้าที่ อยู่ที่ฝ่ายลงทะเบียนครับ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมาผมได้ไปงานสัมมนาของคนทำละครเวทีที่สวนสันติชัยปราการซึ่งสัมมนากันในหัวข้อ เสพศิลป์ สุขได้ไม่ต้องดื่ม โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนที่มาชมงานและผู้ร่วมเล่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ครับ