วันนี้มีแบบประเมินสุขภาพตนเองด้วยคำถามง่ายๆ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาฝาก ลองทำกันดูนะคะ จะได้รู้ว่าคุณมีพฤติกรรมสุภาพดีหรือไม่

20 คำถามกับการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง