การเข้าชั้นเรียน (12) - ครั้งที่ 2 - จีรวรรณ

การศึกษาเนื้อหามาก่อนเข้าเรียน จะเป็นผลดีกับตัวเองอย่างมาก

การเข้าเรียนในชั้นเรียนเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549

 อาจารย์ ประไพ ฉลาดคิด ได้แจกเอกสารการเรียนรู้เกี่ยวกับการสัมมนา 2 ชุด  คือ

           ชุดที่ 1  สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา

            ชุดที่ 2  รูปแบบการจัดสัมมนา

ซึ่งในช่วงแรก อาจารย์ประไพ ให้นักศึกษาร่วมกันระดมความคิดว่าในการจัดสัมมนาจะประกอบไปด้วยฝ่ายใดบ้าง  โดยออกมาเขียนบนกระดาน  จากนั้นก็ ให้ช่วยกันอธิบายว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อะไรบ้าง  จากนั้นอาจารย์ประไพให้ศึกษาเอกสารที่แจกให้ แล้วเขียนสรุปออกมาเป็น Mind Map ซึ่งให้ทำเป็นกลุ่ม  โดยอาจารย์ประไพเป็นผู้แบ่งกลุ่มออกให้เป็น 2 กลุ่ม   คือ แบ่งจากการนั่งในชั้นเรียน  โดย กลุ่มที่ 1 ให้ศึกษาเอกสารชุดที่ 1 สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา  และกลุ่มที่ 2 ให้ศึกษาเอกสารชุดที่ 2  รูปแบบการจัดสัมมนา  แล้วออกมานำเสนอทีละกลุ่ม  แต่เนื่องจากเวลาไม่พอจึงให้เลื่อนเป็นสัปดาห์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จีรวรรณ เศวตพงษ์

คำสำคัญ (Tags)#จีรวรรณ

หมายเลขบันทึก: 62177, เขียน: 22 Nov 2006 @ 17:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)