การเข้าร่วมสัมนา (11) - สัมมนาทางวิชาการ งาน 70 ปี สวนสุนันทา - จีรวรรณ

ครั้งแรกของการเป็นผู้รับลงทะเบียนในการจัดสัมมนา
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ดิฉันได้เข้าร่วมงานสัมมนาโดยมีหน้าที่ เป็นผู้รับลงทะเบียน  เริ่มแรกคือเราจะต้องนำใบรายชื่อของผู้เข้าร่วมสัมมนามา จากนั้น แบ่งประเภทของผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  เมื่อถึงเวลาลงทะเบียน ก็ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ หากผิดให้แก้ไข แล้วเซ็นชื่อกำกับ  จากนั้นก็มอบกระเป๋าและเอกสารเกี่ยวกับการสัมมนา  เมื่อรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ก็คอยดูว่าเพื่อนที่ทำหน้าที่อื่นมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือไม่  พอถึงเวลาต้องพักเบรค ดิฉันก็นำของว่างมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน  ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ดิฉันไม่ได้เป็นผู้ที่จัดสัมมนาขึ้นมาเอง แต่เป็นเพียงผู้ที่ช่วยงานท่านอาจารย์ที่เป็นผู้จัดสัมมนา  ทำให้ดิฉันได้สัมผัสกับการที่เป็นผู้จัดสัมมนาอีกขั้นหนึ่ง แต่การจัดสัมมนาไม่ได้มีแค่ผู้รับลงทะเบียนเท่านั้น ต้องมีอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสถานที่  ฝ่ายประสานงาน  เป็นต้น ซึ่ง ดิฉันก็จะศึกษาหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่อไปเพื่อนำความรู้ไปจัดสัมมนาปัญหาการศึกษาในเทอมนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จีรวรรณ เศวตพงษ์

คำสำคัญ (Tags)#จีรวรรณ

หมายเลขบันทึก: 62172, เขียน: 22 Nov 2006 @ 16:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)