ก่อนอื่นคงต้องกล่าวคำว่าขอโทษที่หายไปนานนะคะ เพราะ(เหมือนการแก้ตัวค่ะ) ยุ่งกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 (รับผิดชอบโดยตรงค่ะ) สำหรับในปีงบประมาณ 2550 โครงการ KM ของเราชาว สพท.นบ.เขต 1 ในแต่ละ CoPs , สมาชิกจากโรงเรียนต่าง ๆ และบุคลากรบนเขตพื้นที่นนทบุรี เขต 1 ยังดำเนินการต่อไปนะคะ และมีการกำหนดกิจกรรมขยายผลไปยังศูนย์สาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 แต่ยังไม่ลืมพี่พี่ - น้องน้อง ในโรงเรียนแกนนำและ ร.ร.เครือข่ายนะคะ ร่วมกันประชุมยังไม่กำหนดวันนะคะ และอีกส่วนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแกนนำขยายผลต่อโรงเรียนละ 30,000 บาท สำหรับขั้นตอนการเขียนโครงการ/กิจกรรม อย่างไร รอเข้าที่ประชุมคณะทำงานอีกครั้งนะคะ เพื่อกำนหดหลักเกณฑ์และ พบกันเพื่อ AAR หลังเดือนธันวาคม 2549 นะคะ แล้วพบกันอีกนะคะ