วันนี้แม้ว่าจะไม่ต้องเข้าเรียนตามปกติแต่ก็ต้องมานั่งหน้าคอมฯ เพื่อมาเช็คดูว่าอาจารย์ได้รับงานที่เราส่งไปแล้วหรือยังต้องมานั่งลุ้นว่าจะถึงหรือไม่ถึงเพราะถ้าไม่ถึงก็ต้องส่งงานไปใหม่วัน ๆ ก็ต้องนั่งแต่หน้าคอมฯจนหน้าใกล้จะเป็นเหมือนหน้าคอมฯอยู่แล้ว