วันนี้ตอนเช้าก็ยังอยู่ที่บ้านนั่งพิมพ์งานแปลของอาจารย์แพร   แต่พอสายหน่อยก็เดินทางกลับหอ  ตอนนี้กลับมาถึงที่หอแล้ว  ว่างๆเลยมานั่งตกแต่ง  multiply ให้น่าสนใจ  วันนี้เป็นวันที่สบายๆแต่ก็ยังรอเมล์ตอบกลับจากอาจารย์อยู่อาจารย์ยังไม่ตอบกลับมาเลย