วันนี้ไปถ่าย VDO ในงาน Sci - film ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายก็ได้กลับเข้ามาที่ สนง.  เพื่อทำโครงการต่อ  ซึ่งตอนนี้ถึงขั้นตอนการเขียน Script แล้วครับ