เช้าวันนี้มีผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาตามที่แพทย์นัดตรวจครบทุกรายถึงแม้ว่าบางรายจะเหนื่อยแต่ทุกรายก็มีกำลังใจดี มีญาติที่เข้าใจ การให้ยาเคมีบำบัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่กำลังใจและความหวังคือทั้งหมดที่ผู้ป่วยมี  ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกราย