บันทึกเส้นทาง สู่ความร่วมมือหงเหอ (ตอนจบ)

KPRU President
เรา ได้มีโอกาสเข้าไปดูบรรยากาศในห้องเรียน อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) โรงอาหาร หอพักนักศึกษา เป็นที่น่าประทับใจและไว้วางใจได้ว่าหากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยหงเหอแห่งนี้นักศึกษาจะได้รับสิ่งที่ดี

บันทึกเส้นทาง  

                                  สู่ความร่วมมือหงเหอ

               มหาวิทยาลัยหงเหอมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการบริหารอย่างครบวงจรภายในมหาวิทยาลัย  คณะของเราได้มีโอกาสชมอาคารสถานที่  อาคารใหญ่โตและสวยงาม  แต่มีบางส่วนที่กำลังก่อสร้างอยู่หลายอาคารทีเดียว  เรา ได้มีโอกาสเข้าไปดูบรรยากาศในห้องเรียน  อาคารกีฬาในร่ม  (โรงยิม)  โรงอาหาร  หอพักนักศึกษา  เป็นที่น่าประทับใจและไว้วางใจได้ว่าหากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยหงเหอแห่งนี้นักศึกษาจะได้รับสิ่งที่ดี

สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหงเหอจะใช้จักรยานเป็นพาหนะหรือไม่ก็เดินมาเรียนกัน  เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะเป็นการออกกำลังที่ดี  ที่สำคัญไม่สร้างมลพิษ

P1020784.JPG

                                   P1020897.JPG

 

เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จึงได้ลงนามร่วมมือ    ด้านการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีความตกลงร่วมกันในการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน  การจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  (6 สัปดาห์)  โดยแบ่งออกเป็นด้านภาษา วัฒนธรรม  และหลักสูตรภาคฤดูร้อน  ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในลักษณะโครงการนานาชาติ (ภาษาจีน) ร่วมกัน  เพื่อเตรียมการหรือปูพื้นฐานโอกาสอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชนของทั้งสองประเทศ  และนักศึกษาสามารถรับปริญญาบัตรทั้งสองมหาวิทยาลัย  โครงการเรียนภาษาจีนหนึ่งภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยหงเหอของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการอุดมศึกษาในทั้งสองมหาวิทยาลัย  พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านชุมชนชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

DSC02934.JPG

                                                          ch 1.jpg

              สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยหงเหอยินดีให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้มีการเตรียมการให้นักศึกษาไทยได้รับการฝึกฝนภาษาจีนเป็นเวลา  1  เดือน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

               การเดินทางมามหาวิทยาลัยหงเหอในครั้งนี้ของคณะนับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ในอันที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ความเป็นมิตรด้านการอุดมศึกษา  ด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่ออนาคตของเยาวชนและการศึกษาของประเทศ   

ผศ.รัตนา  รักการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KPRU President

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#เรื่องเล่า#ราชภัฏ#บันทึก#ประชาสัมพันธ์#อธิการบดี#แลกเปลี่ยน#ร่วมมือ#จีน#kpru#pr#ความ#มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร#ผศ.รัตนา#รักการ#หงเหอ

หมายเลขบันทึก: 62185, เขียน: 22 Nov 2006 @ 17:41 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 10:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • ไปมหาวิทยาลัยมาด้วยครับ
 • แต่ไม่พบอาจารย์
 • ว้าแย่จัง
 • ขอบคุณครับที่เขียนเรื่องดีๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • มาเรียนอาจารย์ว่า
 • เอาบันทึกของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแนะนำไว้
 • ที่นี่ครับ
เขียนเมื่อ 
 • อาจารย์ครับ
 • ทำไมหายไปนานจังเลย
 • ไม่เห็นมีบันทึกขึ้นเลยครับช่วงนี้
 • งง งง