170121-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – beckon & beck and call

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.20


Beckon และ beck and call


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “beckon”

(เน้น พยางค์ แรก bek) ว่า “bek-uh n”


Common Errors In English Usage

อธิบาย คำ “beck” ที่ใช้เป็น นาม

ว่า เป็น คำย่อ แบบเก่าล้าสมัย (archaic) จาก กริยา “beckon”

มีการใช้ “beck” ทั่วไปใน สำนวน “at someone’s beck and call”

หมายถึง “ready to comply with any wish/command”

โดยที่ นาม “beck” หมายถึง

“การแสดงท่าทาง เพื่อ สื่อสาร/เรียก หรือ ชี้ทาง บางคน”

นักภาษาศาสตร์ ยกตัวอย่าง ความผันแปร การใช้ภาษา ชนิดที่เรียกว่า

“popular etymology” = (การใช้ที่แพร่หลายทางนิรุกติศาสตร์)

ที่กระจาย “beckon” ออกเป็น “beck and call”


คำ “beck” ใน Scotland ส่วนใหญ่ หมายถึง

การทักทาย ด้วยการ ‘bow’ หรือ ‘curtsy

หรืออีกความหมายใน British English

ว่า “ลำธาร” ขนาดเล็ก (creek/brook)

ถ้าคุณ “beckon to” บางคน หมายถึง

“คุณส่งสัญญาณ ให้เขามาหา” เช่น

‘He beckoned to the waiter.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)