Pre-Planning: ​โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1

สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นการเริ่มต้นการทำงาน "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1 หรือ FON PSU HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE FUTURE โดยความไว้วางใจและการสนับสนุจาก รศ. ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้มอบหมายให้ผมในนามของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ Chira Academy เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลและหน่วยงานเครือข่าย ประมาณ 40 คน

"โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1" มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยจะจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน 20 วัน แบ่งเป็น 7 ช่วง และการเรียนรู้แบบ Self - Study

สำหรับบรรยากาศในการพบกันครั้งแรกเพื่อร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาของคณะพยาบาลฯ ลูกศิษย์ที่เคยอบรมในรุ่นที่ 3 ของคณะแพทย์ฯ และ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ ผศ.พญ. กันยิกา ชำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เพื่อการพัฒนาด้วย บรรยากาศการประชุมในวันนี้ดีมากและผมได้เห็นถึงความตั้งใจ พลัง และศักยภาพของลูกศิษย์ทุกคนที่จะเรียนรู้ร่วมกัน.. ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่าน สำหรับความรู้ดี ๆ จากห้องเรียนผู้นำของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ Blog ของผมเช่นเคยครับ

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.gotoknow.org/posts/626196

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์. ประจำวันที่ 20 มีนาคม – 3 เมษายน 2560

#โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รุ่นที่1 #PSUNurse1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (0)