จากโครงงาน....สู่อาหารกลางวัน....ต่อยอดการเรียนรู้

ที่สำคัญเด็ก ๆ จะรู้ถึงคุณค่าของการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงด้วย

สืบเนื่องจากผลการแข่งขันโครงงานภาษาไทย

ชั้น ป.๕ ที่คุณมะเดื่อจัดขึ้นเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖

มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กลุ่มของนักเรียน

ที่ทำโครงงานลอดช่องแฟนซี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และคุณมะเดื่อได้บอกให้เด็ก ๆ กลุ่มน้้น

ทำลอดช่องมาส่งให้กับโรงเรียนในโครงการ

อาหารกลางวัน ในวันที่คุณมะเดื่อเป็นครูเวร

คือ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี
เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์นี้ คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม

นักเรียนได้ทำลอดช่องแฟนซีมาส่งให้กับโรงครัว

เพื่อเป็นอาหารกลางวันที่จัดให้นักยนรับประทานฟรี

ในวันนี้ คุณมะเดื่อได้ทำก๋วยจั๊บ และมีลอดช่องแฟนซี

จากโครงงานของนักเรียนเป็นของหวานลอดช่องหมดเกลี่้ยง เด็ก ๆ บอกว่าอร่อย แป้งนิ่มมาก

ทำให้คนทำ (นักเรียน) ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจ
ตุณมะเดื่อก็ดีใจที่การจัดกิจกรรมการสอนโดยโครงงาน

สามารถทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

เรียนรู้กระบวนการทำงาน และสามารถต่อยอด

ของการเรียนนำมาสู่รายได้ในระหว่างเรียนได้อีกด้วย
ที่สำคัญเด็ก ๆ จะรู้ถึงคุณค่าของการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (0)