​สร้างกุศลเมื่อต้นปี


สายลมหนาวคราวนี้ที่ชัยนาท

อรุณสาดแสงเงายามเช้าตรู่

ระหว่างแรงลมหนาวที่พราวพรู

ยังยืนดูยามเช้าราวระเบียง


ดุเหว่าร้องก้องดังกังวานแว่ว

มาจากแนวกอไผ่ได้ยินเสียง

ตัวช่างดำคำช่างเพราะเสนาะสำเนียง

แจ้วจำเรียงเพียงคำเอ่ยอำลา


กราบหลวงพ่อ “จรัญ จรูญรัตน์”

มาถึง “วัดอัมพวัน” อันสง่า

สั่งสอนธรรมกัมมัฏฐานท่านเมตตา

แก่ประชามหาชนผู้สนใจ


กราบ “หลวงปู่ฤษีฯวัดท่าซุง”

ท่านบำรุงวัดวามาจนใหญ่

ตราบท่านละสังขารนิพพานไป

สั่งสอนให้ “ภาวนา” สาธุชน


“กราบรูปเปรียบพระครูหลวงปู่ศุข”

เพื่อดับทุกข์ทางใจใฝ่กุศล

ศรัทธาธรรมดำรงมิ่งมงคล

จงรุ่งเรืองเบื้องต้นจนบั้นปลาย


ทำบุญฝังลูกนิมิตจิตหนักแน่น

ณ “วัดหนองไม้แก่น” แทนความหมาย

นิมิตดีมีผลจนวันวาย

ถึงจุดหมายในทิพย์แดนนิพพาน


โสภณ เปียสนิท

บันทึกวันหยุดปีใหม่2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)