งบประมาณที่ดี

งบประมาณที่ดี

ก็คือ งบประมาณเป็นตัวคาดการณ์ในอนาคตที่จะบอกว่าบริษัทต้องการมีรายรับ รายจ่าย ที่จะลงทุนในโครงการเพิ่มขึ้น และเป็นการจัดสรรรายจ่าย ให้พอดี และมีแบบแผน เป้าหมายที่ชัดเจน ง่ายต่อการวิเคราะห์ และผู้อื่นสามารถนำไปใช้ได้จริง ต้องจัดสรรงบประมาณให้ก้าวหน้าก่อให้เกิดรายได้ให้กับธุรกิจ สอดคล้องกับงาน ไม่เก็บงบประมาณที่มากเกินไป เพราะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหาร ทำให้เกิดโอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น มีระยะเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสม มีความถูกต้องเชื่อถือได้ คือตัวเลขที่เราลงไปในงบประมาณต้องถูกต้อง และงบประมาณสามาเปิดเผยแก่สาธารณะได้ เป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ และโปร่งใส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)