<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ อบต.โนนข่า

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า พร้อมด้วยนายสายนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรชงบ้านห้วยโจดและนายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ศรช.บ้านหัวนา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้รับเกียรติจาก สจ.คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล เป็นประธานพิธีเปิด นายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า กล่าวรายงานวัตถุปประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และแนะนำผู้บริหารโรงเรียนในตำบลโนนข่า , ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในเขตพืี้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ รวมทั้งนักศึกษา กศน. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 980 คน


สจ.คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ประธานพิธีเปิด


นายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า กล่าวรายงานนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า
นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านห้วยโจด


แจกน้ำอัดลมฟรี

นายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ศรช.บ้านหัวนา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedeeความเห็น (0)