แปลความรู้สู่คู่มือกิจกรรมบำบัดสูงวัย

หลายท่านคงสงสัยว่า "นักกิจกรรมบำบัดช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีความต้องการพัฒนาทักษะทางร่างกาย จิตสังคม และการเรียนรู้ ตลอดทุกช่วงวัยได้อย่างไร" ทำให้คณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำบัดใช้เวลาระดมสมอง สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และสังเคราะห์กระบวนการแปลความรู้สู่สาธารณะ ทำให้ได้ผลผลิตสร้างสรรค์กว่า 3 รายการ คลิกดาวน์โหลดฟรีที่นี่


แต่อย่างไรก็ตาม เราใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการทำงานข้างต้น จึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการ "การประเมินโปรแกรมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพมาผ่านการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง (Deep Learning) ด้วย Knowledge Translation (KT) Model ประยุกต์กับการคิดเชิงระบบ หรือ Systems Thinking - คลิกอ่านวารสารที่นี่" เพื่อแปลความรู้เป็นคู่มือกิจกรรมบำบัดเพื่อประชาชน คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีที่นี่ และบูรณาการกับสหวิชาชีพอื่นๆ ด้วย คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีที่นี่ หรือแม้แต่แสดงบทบาทจากนักกิจกรรมบำบัดเป็นนักเขียน เช่น เพื่อนรักษ์สุขภาพจิต คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

ขอบพระคุณน้องๆนักกิจกรรมบำบัดศิษย์เก่าม.มหิดลที่ริเริ่มการจำแนกผู้รับบริการที่น่าชื่นชม ด้วยคำถามว่า "ผู้รับบริการทางกิจกรรมบำบัดควรแยกตามปัญหาทางการแพทย์หรือตามปัญญาแห่งการฝึกปฏิบัติอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิต หรือ Occupation Bade Practice หรือ OBP ผมจึงย้อนกลับไปดูต้นทางแห่งครูเพื่อศิษย์ที่บ่มเพาะปัญญาปฏิบัติดีงามกว่า 10 ปี ผมไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่ท่านที่อ่านแล้วนำมาใช้แล้วปรับสู่บริบทงานบริการในปัจจุบันขณะ...ผมมั่นใจที่จะปรับใช้มาตราฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณค่าในบริบทไทย

ตัวอย่างที่ผมนำมาใช้ คือ ในระดับสากลแม้ว่าจะใช้ OBP (Occupation Based Practice) มุ่งเน้นผลลัพธ์ Occupational Adaptation through Well-Being

คณะกรรมการวิชาชีพเชิญชวนใช้การบันทึกแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับปัจจัย PEOP ซึ่งอ่านได้ในมาตราฐานวิชาชีพ หน้า 19-20

ผมจึงลองสรุปกลุ่มผู้รับบริการบวกกับหลักสูตรที่สอน Medical Conditions in OT มาดังนี้

1. กลุ่มผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการทำงานของร่างกาย ได้แก่ General Surgery, Spinal Cord Injury, Burn, Fracture, Muscular Dystrophy, Cadiopulmonary Disorders, Osteoarthritis, Osteopoorosis, Low Vision, Diabetes
2. กลุ่มผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจ ได้แก่ Cerebrovascular Accident & Acquired Brain Injury, Dementia, Alzheimer
3. กลุ่มผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านความชอบ ความเชื่อ การให้ความหมาย และคุณค่า ได้แก่ Drug & Substance Abuse, Persons with Occupational Imbalance (stress, distress, fear, & sad)
4. กลุ่มผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการทำงานของระบบประสาทพฤติกรรม ได้แก่ Delayed Development & Preterm, Congenital malformation (MR & Down's Syndrome), Disorder of nervous system, Pervasive Developmental Disorder
5. กลุ่มผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านจิตใจ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ สังคม ได้แก่ Anxiety disorders, Schizophrenia, Personality Disorder, Bipolar, Major Depressive Disorders

แนะนำให้นศ.คลิกเรียนรู้อย่างเร็วไวๆ ผ่านนักกิจกรรมบำบัดอเมริกาที่นี่


ทำให้นักกิจกรรมบำบัดทำความดีมีสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ส่วนบุคคล เศรษฐานะ และกิจกรรมการดำเนินชีวิต ด้วยความท้าทาย ยืดหยุ่ด สมดุล และยุติธรรม (Occupational Well-Being, Challenging, Flexibility, Balance & Justice) เพื่อลดความบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตหรือ Occupational Deprivation จากการทำอะไรซ้ำซากจำเจ (Routinization) ขาดการสื่อสารสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Contexualization) และขาดความเป็นนายแห่งตนอย่างมีเป้าหมาย มีความหมาย และมีคุณค่า/ความดีงาม (Self-Management/Mastery with Purposeful, Meaningful, & Value) ตลอดทุกช่วงวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะ (Aging Well, Sense of Being) พร้อมๆกับการแบ่งปันความรักจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต (LOVE - Less Obligation, Victory, & Ego) ตัวอย่างการทำจิตอาสากิจกรรมบำบัดที่ดีงาม คลิกที่นี่ จนถึงการออกแบบโปรแกรมคลายเครียดที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผมจึงขออนุญาตสร้างสรรค์ Infographic ดังภาพต่อไปนี้เพื่อจุดประกายนักศึกษากิจกรรมบำบัดรุ่นใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (5)

ขอบพระคุณมากครับคุณทิมดาบ

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ เป็นการสรุปอธิบายที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นชัดเจนเลยนะคะ

ขอบพระคุณมากครับพี่โอ๋ ดีใจเสมอที่ได้รับคำชมด้วยความเคารพรักและคิดถึงพี่โอ๋พี่สาวที่รักของผมครับ

-ถือโอกาสนี้ขอสวัสดีปีใหม่พี่หมอด้วยนะครับ

-อ่านบทความของพี่หมอแล้วได้อะไรดีๆ เยอะเลยครับ

-พี่หมอสบายดีนะครับ

-บำบัดใจ อิๆ

-ด้วยความระลึกถึงพี่หมอนะคร้าบ.

ขอบพระคุณมากครับคุณเพชรน้ำหนึ่ง ขอสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับ ผมสบายดีเสมอเมื่อได้รับความระลึกถึงจากคุณเพชรน้ำหนึ่งครับผม อิอิ