170114-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Backward & backwards

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.13

Ref.#595725


Backward และ backwards

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า การสะกด “backward”

เป็นคำที่เลือกใช้มากกว่า ทั้งเมื่อเป็น Adj. และ Adv. ในความหมาย

“toward the back/rear” = ไปทางด้าน ท้าย/หลัง

“in the reverse” = ในทางตรงข้าม/ถอยกลับ

“retrogressive” = ถอยหลัง/เสื่อมถอย

“bashful” = ขี้อาย

ขณะที่รูปที่สะกด “backwards” ไม่เหมาะที่จะใช้ ในประโยค เช่น

“Jack was a backwards youth.”

อาจเรียก “การเคลื่อนที่ของคน ว่า “forward” หรือ “backward” หรือ “backwards”

แต่ไม่มีเหตุผลว่า ทำไมไม่เลือกใช้ “คำที่สั้นกว่า”


Common Errors In English Usage

อธิบายว่า ให้ใช้การสะกด “backward” เท่านั้นเมื่อเป็น “คุณศัพท์” เช่น

“a backward glance”

“a backward look”

“a westward journey.”

เพื่อหลีกเลี่ยง ความสับสน/ผิดพลาด ควรเลือกใช้ “backward”


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ คำเสริมท้าย “-ward” และ “-wards”

เพื่อ แสดง “ทิศทาง” กับ คำ กริยาวิเศษณ์ จำพวก

“backward/backwards”

“toward/towards”

“upward/upwards”

ว่าใน US English นิยมใช้ “-ward” เสริมท้าย

ขณะที่ใน British English ที่ใช้ “-wards”

ถึงแม้ การใช้ทั้งสองแบบ จะ เป็นที่ยอมรับได้

ความแตกต่างระหว่าง สองคำเสริมท้าย ยังมีให้สังเกต

จากคำ “backwards” และ “towards”

ที่การสำรวจปี 2012 ให้การยอมรับ 72% และ 69% ตามลำดับ

แต่คำ “forwards” ได้รับการยอมรับเพียง 38%


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)