ห่วงโซ่การบันทึกทางธุรกรรม

บริการทางการเงินมีการยอมรับ Blockchain แต่สายการผลิตยังไม่ได้เริ่มต้น แต่ไม่ว่าในบริบทใด มีความเป็นไปได้ที่ Blockchain จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

ห่วงโซ่การบันทึกทางธุรกรรม

The Truth about Blockchain

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

[email protected]

12 มกราคม 2560

บทความเรื่อง ห่วงโซ่การบันทึกทางธุรกรรม นำมาจากบทความเรื่อง The Truth About Blockchain ประพันธ์โดย Marco Iansiti และ Karim R. Lakhani ในวารสาร Harvard Business Review, January-February 2017

ผู้ที่สนใจเอกสาร เป็น PowerPoint (PDF File) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/the-truth-about-blockchain

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 • การทำสัญญา การทำธุรกรรม และการเก็บประวัติ เป็นโครงสร้างที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ทันกับโลกดิจิตอล ทำให้รู้สึกเสมือนติดในถนนช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยรถแข่งสูตร 1
 • แต่ Blockchain สัญญาว่าจะแก้ปัญหานี้ได้
 • Blockchain เป็นบัญชีแยกประเภทแบบเปิด ที่บันทึกการทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย ถาวร และมีประสิทธิภาพมาก ตัวอย่างเช่น การโอนหุ้นในขณะนี้ใช้เวลาถึงสัปดาห์ แต่ด้วย Blockchain จะเกิดขึ้นในไม่กี่วินาที
 • Blockchain สามารถลดค่าใช้จ่ายของการทำธุรกรรมและกำจัดคนกลาง เช่นทนายความและนายธนาคาร และอาจปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ แต่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การยอมรับจะต้องมีการประสานงานในวงกว้าง และใช้เวลาหลายปี

แนวคิดโดยย่อ

 • คำร่ำลือ: ได้ยินมาว่า Blockchain จะปฏิวัติธุรกิจ แต่คงจะต้องใช้เวลามากเกินกว่าที่หลายคนเรียกร้อง
 • สาเหตุ: เช่นเดียวกับ TCP/IP (ที่ใช้กับ Internet) Blockchain เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะต้องมีการประสานงานในวงกว้าง เนื่องจากความซับซ้อนทางเทคโนโลยี กฎระเบียบ และสังคม
 • ความจริง: การยอมรับของ TCP/IP แสดงให้เห็นว่า Blockchain ก็จะเป็นไปตามเส้นทางที่คาดเดาได้ว่า จะใช้เวลาหลายปี แต่ก็ไม่เร็วเกินไปสำหรับธุรกิจ ที่จะเริ่มต้นการวางแผนล่วงหน้า

เกริ่นนำ

 • การทำสัญญา การทำธุรกรรม และการทำประวัติ เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย และทางการเมืองเป็นการปกป้องทรัพย์สินและกำหนดขอบเขตขององค์กร สร้างและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และควบคุมปฏิสัมพันธ์ในหมู่ประชาชาติ องค์กร ชุมชน บุคคล
 • แต่เครื่องมือที่สำคัญเหล่านี้ ยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิตอล ประหนึ่งติดอยู่ในถนนชั่วโมงเร่งด่วนด้วยรถแข่งสูตร 1
 • Blockchain สัญญาว่าจะแก้ปัญหานี้ได้
 • เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของ Bitcoin และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ โดยพื้นฐานคือ Blockchain ซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภทแบบเปิด ที่บันทึกการทำธุรกรรมระหว่างสองฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีความถาวร
 • เป็นบัญชีแยกประเภท ที่สามารถตั้งโปรแกรมทำธุรกรรมได้โดยอัตโนมัติ

Blockchain

Blockchain ทำงานได้อย่างไร?

1. ฐานข้อมูลแบบกระจาย (DISTRIBUTED DATABASE)

 • แต่ละบุคคลใน Blockchain มีการเข้าถึงฐานข้อมูลและประวัติทั้งหมดได้
 • ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งควบคุมข้อมูลหรือสารสนเทศ
 • บุคคลทุกคนสามารถตรวจสอบ บันทึกการทำธุรกรรมของคู่ค้าของตนได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีตัวกลาง

2. สื่อสารแบบเพื่อนถึงเพื่อน (PEER-TO-PEER TRANSMISSION)

 • การสื่อสารเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างเพื่อนถึงเพื่อน แทนการผ่าน Central node
 • โดยแต่ละ Node เก็บและส่งต่อสารสนเทศไปยัง Node อื่น ๆ

3. ความโปร่งใสโดยใช้นามแฝง (TRANSPARENCY WITH PSEUDONYMITY)

 • การทำธุรกรรมทุกครั้งและคุณค่าที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏแก่ทุกคนที่ สามารถเข้าถึงระบบ
 • แต่ลNode หรือผู้ใช้ใน Blockchain มีที่อยู่ระบุเป็นตัวอักษรและตัวเลข 30 ตัว ที่ไม่ซ้ำกัน
 • ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ระบุชื่อ หรือแสดงหลักฐานประจำตัวของพวกเขากับคนอื่น ๆ
 • การทำธุรกรรมเกิดขึ้นระหว่างแต่ละที่อยู่ ของ Blockchain

4. การแก้ไขกลับไม่ได้ของทะเบียน (IRREVERSIBILITY OF RECORDS)

 • เมื่อมีรายการดังกล่าวเข้ามาในฐานข้อมูลและในบัญชีที่มีการปรับปรุง ทะเบียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมีการเชื่อมโยงกับการบันทึกของรายการก่อนหน้า (เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่า "ลูกโซ่ (chain)")
 • มีขั้นตอนวิธีการคำนวณต่าง ๆ และวิธีการ ที่นำไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่า การบันทึกในฐานข้อมูลเป็นการถาวร ตามลำดับ และสามารถใช้ได้กับคนอื่น ๆ ทั้งหมดบนเครือข่าย

5. การคำนวณแบบมีตรรกะ (COMPUTATIONAL LOGIC)

 • เป็นธรรมชาติของบัญชีแยกประเภทดิจิตอล การทำธุรกรรมบน Blockchain มีการเชื่อมโยงกับการคำนวณแบบตรรกะและกับโปรแกรมสำคัญ
 • เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าขั้นตอนวิธีการและกฎระเบียบ ที่จะกระตุ้นให้เกิดการทำธุรกรรมระหว่าง Node โดยอัตโนมัติ

ศักยภาพของ Blockchain

 • ด้วย Blockchain เราสามารถจินตนาการถึงโลกซึ่งการทำสัญญาจะฝังตัวด้วยรหัสดิจิตอล เก็บไว้ในที่โปร่งใส ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ได้รับการคุ้มครองจากการลบและการแก้ไขดัดแปลง
 • ในโลกนี้ ทุกข้อตกลง ทุกกระบวนการ ทุกงาน ทุกคน และทุกการชำระเงิน จะมีการบันทึกและมีลายเซ็นดิจิตอล ที่สามารถระบุ ตรวจสอบ จัดเก็บ และใช้ร่วมกันได้
 • ตัวกลางเช่น ทนายความ โบรกเกอร์ และนายธนาคาร อาจจะไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกต่อไป บุคคล องค์กร เครื่องจักร วิธีการและขั้นตอน ทำได้อย่างอิสระ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีขึ้น

โครงสร้างใหม่

 • การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของ Blockchain ในด้านธุรกิจและภาครัฐ ยังคงต้องรอเป็นเวลาหลายปี นั่นเป็นเพราะ Blockchain ไม่ได้เป็นเทคโนโลยี "ก่อกวน (disruptive)" ซึ่งสามารถโจมตีรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยมีวิธีการแก้ปัญหาต้นทุนต่ำ และแซงหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • Blockchain เป็น เทคโนโลยีพื้นฐาน (foundational) มีศักยภาพในการสร้างรากฐานใหม่สำหรับระบบเศรษฐกิจและสังคม แต่ผลกระทบมหาศาลนี้ จะต้องใช้เวลาหลายทศวรรษสำหรับ Blockchain ที่จะซึมเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
 • กระบวนการของการยอมรับจะค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง ไม่ใช่อย่างฉับพลัน

สถาปัตยกรรมใหม่

 • Blockchain เป็นเครือข่ายแบบ เพื่อนถึงเพื่อน (peer-to-peer) ตั้งอยู่บนพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอสำหรับ Bitcoin ที่เป็นระบบสกุลเงินเสมือนจริง มีอำนาจจากส่วนกลาง สำหรับการออกสกุลเงิน โอนกรรมสิทธิ์ และยืนยันการทำธุรกรรม
 • Bitcoin เป็นโปรแกรมแรกของเทคโนโลยี Blockchain

Blockchain และ TCP/IP

 • แนวขนานระหว่าง Blockchain และ TCP/IP มีความชัดเจน
 • เช่นเดียวกับอีเมล์ที่เปิดใช้งานเพื่อการส่งข้อความแบบทวิภาคี Bitcoin ช่วยการทำธุรกรรมทางการเงินในระดับทวิภาคีเช่นกัน
 • การพัฒนาและการบำรุงรักษา Blockchain เป็นแบบเปิด กระจาย และใช้ร่วมกัน เช่นเดียวกับ TCP/IP
 • โดยมีทีมงานอาสาสมัครทั่วโลกช่วยกันดูแลรักษาซอฟต์แวร์
 • และเช่นเดียวกับอีเมล์ ในตอนแรก Bitcoin ได้มีการใช้กับชุมชนที่มีความกระตือรือร้น แต่มีขนาดค่อนข้างเล็ก

ระบบการบันทึกทุกธุรกรรม

 • TCP/IP ปลดล็อคคุณค่าทางเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมาก โดยการลดต้นทุนของการเชื่อมต่อ ในทำนองเดียวกัน Blockchain สามารถลดค่าใช้จ่ายของการทำธุรกรรมได้อย่างมากมาย และมีศักยภาพ ที่จะเป็นระบบของการบันทึกสำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมด
 • ถ้าเกิดขึ้นจริง เศรษฐกิจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงอีกครั้ง เมื่อ Blockchain มีอิทธิพลและใช้ในการควบคุมมากขึ้น

การเก็บบันทึกของการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

 • ในขณะนี้ การเก็บบันทึกอย่างต่อเนื่องของการทำธุรกรรม เป็นหน้าที่หลักของทุกธุรกิจ
 • ทะเบียนเหล่านั้น ใช้ติดตามการกระทำและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และให้คำแนะนำในการวางแผนสำหรับอนาคต
 • ซึ่งไม่เพียงให้มุมมองวิธีการที่องค์กรทำงานภายใน แต่ยังระบุความสัมพันธ์ภายนอกขององค์กรอีกด้วย
 • ทุกองค์กรมีการเก็บบันทึกของตัวเอง และเก็บไว้เป็นการส่วนตัว

ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลาง

 • ในระบบ Blockchain ฐานข้อมูลที่เหมือนกันจะถูกจำลองแบบจำนวนมาก แต่ละรายการมีเจ้าภาพและมีการดูแล โดยภาคส่วนที่สนใจ
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สำเนาทุกชุดในที่อื่น ๆ มีการปรับปรุงไปพร้อม ๆ กัน
 • ดังนั้นในขณะที่การทำธุรกรรมที่เกิดขึ้น การบันทึกของมูลค่าสินทรัพย์และการแลกเปลี่ยน จะถูกป้อนในบัญชีแยกประเภททั้งหมดอย่างถาวร
 • จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวกลาง ในการตรวจสอบหรือโอนกรรมสิทธิ์

การนำ Blockchain มาใช้

 • หาก Bitcoin เป็นดั่งเช่น e-mail การใช้งานของ Blockchain อย่างเต็มศักยภาพต้องใช้เวลานับสิบปีหรือไม่?
 • ในมุมมองของเรา คำตอบคือ ใช่
 • เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะใช้เวลาอีกกี่ปีในการเปลี่ยนแปลง แต่เราสามารถคาดเดาว่า การใช้งานแรกและการยอมรับในวงกว้างของ Blockchain จะมาถึงอย่างแน่นอน

สองมิติที่เกี่ยวข้อง

 • จากการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า มีสองมิติที่มีผลต่อวิธีวิวัฒนาการเทคโนโลยีพื้นฐาน และการใช้งานทางธุรกิจ
 • ประการแรกคือ ความแปลกใหม่ (Novelty) ที่ต้องใช้ความพยายาม เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจในสิ่งที่มันแก้ปัญหาได้
 • มิติที่สองคือ ความซับซ้อน (Complexity) ที่แสดงโดยระดับการประสานงานของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง คือจำนวนและความหลากหลายของฝ่ายที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยี

การยอมรับของเทคโนโลยีพื้นฐาน

 • มักจะเกิดขึ้น สี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะถูกกำหนดโดยความแปลกใหม่ของการใช้งานและความซับซ้อนของความพยายามในการประสานงานที่จำเป็น
 • ความแปลกใหม่และความซับซ้อนในระดับต่ำ จะได้รับการยอมรับเป็นอย่างแรก
 • ความแปลกใหม่และความซับซ้อนในระดับสูง ใช้เวลาหลายทศวรรษในการพัฒนา และสามารถเปลี่ยนเศรษฐกิจได้
 • เทคโนโลยี TCP/IP ที่ใช้กับ ARPAnet ในปี ค.ศ. 1972 อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่การใช้งาน Blockchain (สีแดง) เพิ่งจะเริ่มต้น

1. ใช้งานเชิงเดี่ยว (Single use)

 • ในมุมล่างซ้าย มีความแปลกใหม่ต่ำและการประสานงานต่ำ (low-novelty and low-coordination) เป็นการสร้างแรกเริ่ม ค่าใช้จ่ายน้อย เน้นในการแก้ปัญหา
 • E-mail เป็นทางเลือกของราคาที่ถูกกว่าโทรศัพท์หรือแฟกซ์ เป็นโปรแกรมเชิงเดี่ยว ที่ใช้งานบน TCP/IP (แม้ว่าคุณค่าจะเพิ่ม ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้)
 • Bitcoin อยู่ใน Quadrant นี้ แม้จะอยู่ในช่วงแรก Bitcoin ก็ให้คุณค่าในทันที กับผู้ที่ใช้เป็นทางเลือกในการชำระเงิน
 • ในช่วงท้ายของปี ค.ศ. 2016 มูลค่าธุรกรรมของ Bitcoin คาดว่าจะอยู่ที่ $9,200 ล้านเหรียญ
 • เป็นการประมาณการอย่างคร่าว ๆ เมื่อเทียบกับ $ 411,000,000 ล้านเหรียญ ของการชำระเงินทั้งหมดทั่วโลก
 • แต่ Bitcoin มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้น เช่นในบริบทการชำระเงินทันที สกุลเงินต่างประเทศ และการค้าขายสินทรัพย์ ที่ระบบการเงินในปัจจุบันมีข้อจำกัด

2. การใช้งานของกลุ่มย่อย (Localization)

 • มุมล่างขวา มีความแปลกใหม่ค่อนข้างสูงแต่มีผู้ใช้จำนวนจำกัด (high in novelty but need only a limited number of users) ที่สร้างคุณค่าได้ทันที ดังนั้นจึงยังคงเป็นเรื่องง่ายที่จะส่งเสริมการยอมรับ
 • หาก Blockchain ดำเนินไปตามเส้นทาง เทคโนโลยีเครือข่าย (network technologies) ก็คาดหวังได้ว่า นวัตกรรม Blockchain จะมีการใช้งานแบบเชิงเดี่ยวในการสร้างเครือข่ายของเอกชน ที่หลายองค์กรมีการเชื่อมต่อผ่านแบบกระจายตัว
 • Nasdaq ทำงานร่วมกับ Chain.com ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Blockchain ในการนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผล และการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • Bank of America, JPMorgan, the New York Stock Exchange, Fidelity Investments และ Standard Chartered กำลังทดสอบเทคโนโลยี Blockchain แทนการประมวลผล ธุรกรรมบนกระดาษ (paper based) ในหลายพื้นที่เช่นการค้าเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเจรจาข้ามแดน และการโอนหลักทรัพย์

3. การทดแทน (Substitution)

 • มุมบนซ้าย มีความแปลกใหม่ที่ค่อนข้างต่ำ (low in novelty) เป็นการใช้งานเดี่ยวและเป็นกลุ่มย่อย แต่มีการประสานงานสูง (high in coordination) เพราะเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่กว้างขึ้น และใช้กับประชาชนมากขึ้น
 • นวัตกรรมเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนวิธีการทั้งหมดของการทำธุรกิจ
 • จึงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่สูงในการนำไปใช้ เพราะจำเป็นต้องมีการประสานงานมากขึ้น และกระบวนการที่จะเข้าแทนที่อาจจะฝังลึกอยู่ในองค์กร
 • ตัวอย่างของการทดแทน ได้แก่ Cryptocurrencies เป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว เป็นระบบสกุลเงินที่มีการเจริญเติบโตออกมาจากเทคโนโลยีการชำระเงินของ Bitcoin
 • ความแตกต่างที่สำคัญคือ การที่ Cryptocurrency ต้องให้ทุกภาคส่วนที่จะทำธุรกรรมการเงินนำระบบนี้ไปใช้ ซึ่งเป็นการท้าทายภาครัฐและสถาบัน ที่เคยจัดการและควบคุมดูแลการทำธุรกรรมมาอย่างยาวนาน
 • ผู้บริโภคก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเข้าใจความสามารถในการทำงานของ Cryptocurrency

4. การเปลี่ยนแปลง (Transformation)

 • มุมบนขวา เป็นการใช้งานแบบแปลกใหม่ที่สมบูรณ์ (completely novel applications) หากว่าประสบความสำเร็จ อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเศรษฐกิจ สังคม และระบบการเมือง
 • เป็นการเกี่ยวข้องและประสานงานกับผู้คนจำนวนมาก และต้องได้รับการตกลงกับสถาบันต่าง ๆ ของกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
 • การยอมรับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมาย และทางการเมือง
 • "การทำสัญญาอย่างฉลาด (Smart contracts)" อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของ Blockchain ที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ โดยในสัญญามีเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองที่ต้องการการชำระเงินอัตโนมัติ การถ่ายโอนสกุลเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ
 • ยกตัวอย่างเช่น การทำสัญญาอย่างฉลาด อาจมีการชำระเงินให้ผู้ขายได้ทันทีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่ง บริษัทอาจส่งสัญญาณผ่าน Blockchain ว่าได้รับสินค้าแล้ว หรือสินค้าอาจจะมีฟังก์ชั่น GPS ซึ่งจะบันทึกการปรับปรุงสถานที่อยู่ตลอดเวลา และสามารถเปิดการเรียกชำระเงินได้โดยอัตโนมัติ

ผู้บริหารควรคิดเกี่ยวกับ Blockchain สำหรับองค์กรของตัวเองอย่างไร?

 • เป็นการง่ายที่สุดในการเริ่มต้นด้วย การใช้งานแบบเชิงเดี่ยว (single-use applications) ซึ่งลดความเสี่ยงได้ เพราะจะไม่ใหม่มากนัก และเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามน้อยมาก
 • กลยุทธ์หนึ่งคือการใช้ Bitcoin เป็นกลไกในการชำระเงิน เพราะโครงสร้างพื้นฐานและการตลาด Bitcoin ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นอย่างดี และการใช้สกุลเงินเสมือน จะบังคับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง IT การเงิน การบัญชี การขาย และการตลาด ให้ใช้ความสามารถของ Blockchain
 • วิธีการที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือการใช้ Blockchain เป็นฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานภายใน เช่นการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพและดิจิตอล บันทึกการทำธุรกรรมภายใน และการระบุตัวตน
 • อาจจะเป็นทางออกที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัท ที่จะทำให้ฐานข้อมูลหลากหลายภายในไปกันได้ด้วยดี
 • การทดสอบออกการใช้งานแบบเชิงเดี่ยว จะช่วยให้องค์กรพัฒนาทักษะที่พวกเขาต้องการ สำหรับการใช้งานขั้นสูงต่อไป
 • การใช้งานแบบกลุ่มย่อย (Localized applications) เป็นขั้นตอนต่อไป
 • มีการลงทุนในเครือข่าย Blockchain จำนวนมากในขณะนี้ และโครงการที่เกี่ยวข้อง ดูเหมือนมีผลกระทบระยะสั้นจริง
 • บริษัทที่ให้บริการทางการเงินจะพบว่าเครือข่าย Blockchain ส่วนตัวที่พวกเขาได้ตั้งขึ้น ที่มีจำนวนของคู่สัญญาที่เชื่อถือได้ที่จำกัด สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ
 • การพัฒนาโปรแกรมทดแทน (substitute applications) ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะการแก้ปัญหาอาจจะยากมาก
 • วิธีการหนึ่ง คืออาจจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องให้ผู้ใช้เปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขามากนัก แต่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่ไม่มีใครอยากทำ
 • การทดแทน จะต้องส่งมอบการทำงานที่ดีเท่ากับวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม และต้องเป็นเรื่องง่ายสำหรับระบบนิเวศในการรับและนำไปใช้
 • การเปลี่ยนแปลง (Transformative applications) ยังคงห่างไกล
 • แต่เป็นการดีที่จะประเมินความเป็นไปได้ในขณะนี้ และลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง
 • การนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้ามีการนำมาใช้งานกับรูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นตรรกะของการสร้างคุณค่าและดักจับ นอกเหนือจากแนวทางที่มีอยู่
 • รูปแบบธุรกิจดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะนำมาใช้ แต่ก็สามารถปลดล็อคการเติบโตในอนาคตให้กับบริษัท

ผลกระทบที่สำคัญ

 • การเปลี่ยนแปลง (Transformative scenarios) จะเป็นช่วงเวลาเวลาท้ายสุด แต่จะส่งมอบคุณค่ามหาศาล
 • สองประการที่มีผลกระทบอย่างมากคือ ระบบการระบุตัวตนของประชาชน (large-scale public identity systems) เช่นการควบคุมหนังสือเดินทาง และ ขั้นตอนการตัดสินใจ (algorithm-driven decision making) ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
 • คาดกันว่าโปรแกรมเหล่านี้ จะยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและมีมวลที่มากพอ อย่างน้อยอีกกว่าทศวรรษหรืออาจจะนานกว่านั้น

การลงทุนโครงสร้าง Blockchain

 • จากกรอบที่กล่าวมา ผู้บริหารคงคิดได้ว่า ในวันนี้ควรจะเริ่มต้นการสร้างขีดความสามารถขององค์กรสำหรับ Blockchain ได้อย่างไร
 • พวกเขาต้องมั่นใจว่า พนักงานของพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Blockchain พัฒนาโปรแกรมเฉพาะของบริษัท ตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ Blockchain
 • ตามกรอบเวลาที่วางไว้ อุปสรรคต่อการยอมรับ และความซับซ้อนที่แท้จริงของการเดินทางในการยอมรับของ TCP/IP ผู้บริหารควรคิดอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการทดลองกับ Blockchain

สรุป

 • เห็นได้ชัดว่า การเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ เป็นวิธีที่ดี ในการพัฒนาสู่ความรู้ที่ใหญ่กว่า แต่ระดับของการลงทุน ควรจะขึ้นอยู่กับบริบทของบริษัทและอุตสาหกรรม
 • บริการทางการเงินมีการยอมรับ Blockchain แต่สายการผลิตยังไม่ได้เริ่มต้น แต่ไม่ว่าในบริบทใด มีความเป็นไปได้ที่ Blockchain จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
 • คำถามใหญ่มากคือ เมื่อใด

************************************************

Block chain

การบันทึกทางธุรกรรม (blocks)

 • ข้อมูลการทำธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้อย่างถาวรในเอกสารที่เรียกว่า บล็อก (blocks)
 • เปรียบได้กับแต่ละหน้าของทะเบียน (เช่น บันทึกการเปลี่ยนชื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) หรือการบันทึกทางธุรกรรมของบัญชีแยกประเภท
 • บล็อก ถูกจัดต่อกันเป็นลำดับเชิงเส้นตามช่วงเวลา (ที่รู้จักกันคือ ห่วงโซ่บล็อก - block chain)
 • เมื่อมีการทำธุรกรรมใหม่ จะมีการเพิ่มบล็อกเข้ากับจุดสิ้นสุดของบล็อกเดิม เป็นห่วงโซ่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบออก ในทันทีที่ได้รับการยอมรับโดยเครือข่าย

ห่วงโซ่บล็อก (block chain)

 • เป็นฐานข้อมูลการทำธุรกรรมร่วมกันโดย nodes ทั้งหมด ที่เข้าร่วมในระบบพื้นฐานของ Bitcoin protocol
 • ห่วงโซ่บล็อก บันทึกการทำธุรกรรม (transaction) ที่เคยดำเนินการทุกครั้ง ด้วยข้อมูลที่ถูกบันทึกนี้ ทำให้สามารถหาคุณค่าของแต่ละ ที่อยู่ (address) ณ จุดใด ๆ ก็ได้
 • ทุกบล็อกมี hash ของบล็อกก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลในการสร้างห่วงโซ่ของบล็อกที่เริ่มจาก บล็อกปฐมกาล (genesis block) ตามลำดับไปถึงบล็อกในปัจจุบัน แต่ละบล็อกจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะจะมีการสร้างบล็อกใหม่ตามมา

บล็อกปฐมกาล (genesis block )

 • เป็นบล็อกแรกของ ห่วงโซ่บล็อก (block chain)
 • Bitcoin รุ่นที่ทันสมัยกำหนดให้เป็นบล็อกหมายเลข 0 แม้ว่ารุ่นเก่าให้เป็น 1
 • บล็อกปฐมกาลจะถูก hardcoded อยู่ตลอดเวลาในซอฟต์แวร์
 • เป็นบล็อกกรณีพิเศษ ที่จะไม่อ้างอิงบล็อกก่อนหน้านี้ และเป็นบล็อกที่ใช้ชำระเงินไม่ได้

Hash

 • hash เป็นการเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความยาวคงที่
 • hash เดียวกันเป็นผลมาจากข้อมูลที่เหมือนกัน แต่การปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยแม้สักนิดก็จะเปลี่ยน hash นั้น ๆ
 • เช่นเดียวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด hashes มีเป็นจำนวนมาก และจะเขียนเป็น เลขฐานสิบหก (hexadecimal)

การทำธุรกรรม (Transaction)

 • คือการโอนคุณค่า Bitcoin ที่ส่งกระจายไปยังเครือข่าย (network) และเก็บเข้าบล็อก
 • ธุรกรรมอันใหม่จะอ้างอิงผลการทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ และถ่ายโอนคุณค่าของ Bitcoin เป็นผลของตัวใหม่
 • การทำธุรกรรมไม่ได้เข้ารหัส ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเรียกดูการทำธุรกรรมที่เคยเก็บรวบรวมในบล็อก
 • ผลการทำธุรกรรมจะเป็นไปตาม ที่อยู่ (addresses) และการไถ่ถอนในอนาคตต้องมี ลายเซ็นที่เกี่ยวข้อง (relevant signature)

ที่อยู่ (Bitcoin address หรือ address)

 • ที่อยู่ เป็นตัวบ่งชี้ของ 26-35 ตัวอักษรและตัวเลข เริ่มต้นด้วยหมายเลข 1 หรือ 3 ที่แสดงถึงความเป็นไปได้สำหรับการชำระเงินด้วย Bitcoin
 • ที่อยู่ สามารถสร้างขึ้นไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถคลิก "ที่อยู่ใหม่" และได้รับการกำหนดที่อยู่
 • ขณะนี้มีสองรูปแบบที่อยู่ ในการใช้งานทั่วไป:
  • P2PKH ที่เริ่มต้นด้วยหมายเลข 1 เช่น: 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2
  • P2SH (ใหม่กว่า) เริ่มต้นด้วยเลข 3 เช่น: 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy

การใช้เงินซ้ำ (Double-spending)

 • คือการจ่ายเงินจำนวนเดิมมากกว่าหนึ่งครั้งได้สำเร็จ
 • Bitcoin ป้องการการใช้เงินซ้ำด้วยการยืนยันการทำธุรกรรมที่บันทึกไว้ใน ห่วงโซ่บล็อก (block chain) ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเคยถูกใช้ไปก่อนหรือไม่ โดยใช้วิธีการแบบกระจาย ที่ทุก nodes จะต้องมีฉันทามติ แทนการควบคุมจากหน่วยกลาง
 • ความเสี่ยงนี้จะลดลง เมื่อมี การยืนยัน (confirmations) ว่าธุรกรรมนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

++++++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Othersความเห็น (0)