เมื่อเวลาทุกข์เข็ญจำเป็นต้องพึ่งพา....หมากะลิงความเห็น (0)