ขอเชิญประกวดประโยคครั้งที่ ๒

คำเชิญครั้งที่๑ มีการเพี้ยนหน่อยๆ จึงเชิญมาเป็นครั้งที่ ๒ ถ้าไม่มีคู่แข่ง และครูท่านใดเห็นชอบโปรดเอาไปให้นร.ท่อง จะได้ทั้งกลุ่มอักษรและความดีงามพร้อมกันไป

อักษรต่ำ...คณเฒ่าวันนี้ชอบซึ้งฟังและร้องทำฮ้มเพลงธรรมะ..แม้เณรพระยังงง

อักษรกลาง...กรรมจะดีต้องไปเอาบุญ

อักษรสูง...ฉันเฝ้าศีกษาถนอมสังขารผุๆให้หอมเสมอ

---คนถางทาง (มค. ๖๐)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)