ตะวันเริ่มส่อง.....ขอให้ทุกชีวิตเริ่มทำตามความคาดหวังความเห็น (0)