170112-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – awake

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.11


Awake

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ กริยา “awake” “wake” “awaken” และ “wake up”

ต่างเป็น “intransitive verbs”

ใช้เพื่อกล่าวว่า “บางคน ‘become conscious again’ หลังจากนอนหลับ”

สามารถ ใช้ทั้งหมด เป็น ‘transitive verb’ ได้

เพื่อกล่าวว่า “บางคน ‘make you conscious’ เมื่อคุณนอนหลับอยู่”

โดยที่ “awake” และ “wake” เป็น ‘irregular verb’

รูป past tense คือ “awoke” และ “woke”

และรูป participle “-ed” คือ “awoken” และ “woken”

ในงานเขียนทั่วไป ใช้ “awake” และ “wake” เป็น ‘intransitive verbs’ เช่น

‘I awoke from a deep sleep.’

‘I sometimes wake at four in the morning.’

ในการ สนทนา ตามธรรมดา ใช้ “wake up” เช่น

‘Ralph, wake up!’

‘They went back to sleep but I woke them up again.’

ยังสามารถใช้ “awake” เป็น คุณศัพท์

ถ้า บางคน ‘is awake’ หมายถึง “พวกเขามิได้นอนหลับ”

ปกติใช้ “awake” ตามหลัง ‘linking verbs’

เช่น “be” “stay” “keep” และ “lie”

‘An hour later he was still awake.’

‘Cho stayed awake for a long time.’

บางครั้งใช้ “awake” ตามหลัง นาม คำหนึ่ง เช่น

‘She was the last person awake.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “awake” นำหน้า นาม

อย่าใช้ว่า “an awake child.”

ให้ใช้ว่า “a child who is awake.”

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า “บางคน ‘is very awake’”

ให้ใช้ว่า “They are wide awake.” หรือ fully awake เช่น

‘He was wide awake by the time we reached my flat.’

‘She got up, still not fully awake.’


Cambridge English Dictionary

อธิบาย การใช้ “wake” “wake up” หรือ “awaken”

โดยที่ “wake” และ “wake up” เป็น กริยา

หมายถึง “stop sleeping” หรือ “end someone else’s sleep”

ใช้ทั่วไปในการพูดประจำวัน

ความหมายของ “wake up” คล้ายกับ “wake”

หากแต่ บางครั้ง ใช้ในรูปที่ มีน้ำหนัก (stronger) มากกว่า “wake”

อาจหมายถึง “stop sleeping”

และ “make someone feel more awake” เช่น

‘The noise of the traffic wakes me (up) every morning.’

‘She likes to wake up with a cup of coffee.’

(ที่มันทำให้เธอรู้สึก ‘more awake’)

สามารถใช้ “wake up” เป็น “a command” เช่น

‘Wake up! It’s time to get going.’

กริยา “waken” “awaken” และ “awake”

มีความหมาย คล้าย กัน

หากแต่ใช้ ในเนื้อหา ที่เป็น “more literary”

บ่อยครั้ง เพื่ออ้างอิง ‘emotions’ หรือ สิ่งต่างๆ รวมถึง คน เช่น

‘Cautiously, trying not to waken him, Caroline stepped quietly out of the room.’

“Different images can awaken new emotions within us.’

‘I awoke next morning to a brilliant pearly light, but when I went to the window, no sea was visible.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)