170112-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – avert & divert & advert

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.11

Ref.#595679


Avert และ divert และ advert

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “avert” และ “divert” และ “advert”

(เน้น พยางค์ หลัง vurt) ว่า “uh-vurt” และ “dih-vurt” และ “ad-vurt

Dictionary of Problem Words and Expression

ทั้งสองคำ มีพื้นฐานจากคำ Latin หมายถึง “to turn”

แต่เมื่อเป็นภาษาอังกฤษ มีความหมายและการใช้ ต่างกัน

โดย “avert” หมายถึง

“to turn away” = เบือน (หน้า) หนี

“to ward off” = ปัดให้พ้นไป เช่น

‘He quickly averted his eyes.’

‘Driver carefully and try to avert an accident.’

ส่วน “divert” หมายถึง

“to turn aside” = หันไปด้านข้าง

“to distract” = หันเหความสนใจ

“to entertain” = ทำให้สนุกสนาน เช่น

‘Listen carefully; don’t let anything divert your attention.’

‘After the conference, the diplomats diverted their minds by attending a musical comedy.’

และ “advert”

Collins English Dictionary

อธิบายว่า เป็น นาม คำย่อจาก advertisement”

ใช้ไม่เป็นทางการใน British English

และเรียก นาม “the adverts”

เพื่ออ้างอิง “ช่วงหยุดระหว่าง รายการ”

แสดงส่วนโฆษณาสินค้า ช่วงสั้นๆ เช่น

‘After the adverts, the presenter tried to pretend that everything was back to normal.’

ขณะที่ ใน US English ใช้ย่อมากกว่า แค่ “ad”

และ เรียก ช่วงโฆษณาเช่นนี้ ว่า “commercial break”


Merriam-Webster Dictionary

ให้รายละเอียด ของ “avert” และ “divert” และ “advert”

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “avert” ว่า

บุคคลผู้อ่อนไหว มัก avert their eyes (เบือนหน้าจาก)

อุบัติเหตุที่มีเลือดไหลหรือ ภาพของอุบัติภัย

หากแต่ อุบัติเหต หรืออุบัติภัย เองนั้น

อาจ have been averted

ถ้าหาก บางคนจะ “had been alert” enough

‘Negotiator อาจ avert a strike ด้วยการเจรจากันทั้งคืน’

ใน “Cuban missile crisis” เมื่อปี 1962

ที่ดูเหมือนว่า “nuclear catastrophe ‘was barely averted’”

และ นาม “aversion” (ออกเสียง “uh-vur-zhuh n”)

หมายถึง “dislike” หรือ “disgust” (รังเกียจ/ขยะแขยง)

คือสิ่งที่คุณ อาจต้องการ ‘avert” your eyes.


เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “divert” ว่า

มีการใช้ “Roman circus” เพื่อเป็น “diversion” แก่พลเมือง

และบางครั้งใช้ เพื่อ “divert their attention” จากความบกพร่องของรัฐบาล

การ “diversion” มักมาในรูป การต่อสู้

“ระหว่าง คน กับสิงโต/หมี หรือกับคนด้วยกัน

ที่ผู้ชมจะได้เห็น “blood and death” แน่นอน

หากแต่ปัจจุบัน การ “diverting” ในตอนเย็น อาจแทนด้วยภาพยนตร์ชนิดนั้น


เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “advert” ว่า

คนอังกฤษ อาจคุ้นเคย กับ นาม “advert”

ที่ใช้เฉพาะใน British เป็นรูปย่อของ “advertising”

นอกเหนือจากใช้ “advert” เป็น กริยา ที่เริ่มตั้งแต่ ศตวรรษที่ 15

แสดงนัยว่า เกิดจากแนวคิด “turning the mind/attention” ไปสู่สิ่งอื่น

เป็นคำผันแปรผ่าน “Anglo-French” จากกริยา Latin “advertere”

และ “vertere” หมายถึง “to turn”

โดย “vertere” เป็นต้นกำเนิดของ คำอังกฤษ อีกหลายคำ เช่น

“controversy” “divert” “invert” “revert” และแม้แต่ “versatile”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.233.104.212
เขียนเมื่อ 

Thank you.

A typo in the title (diver instead of divert) ;-)