170112-5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – award & reward

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.11

Ref.#595681


Award และ reward

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า “award”

แสดงนัย “การตัดสิน” หรือ “ให้บางสิ่งเป็นรางวัล”

และ “reward” ตามปกติ อ้างอิง

“บางสิ่ง ที่ให้ เป็นการชดเชย กับความดีที่กระทำ” เช่น

‘Jack received an award for his flower display.’

‘The fireman received a reward for saving the child’s life.’


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ นาม “award” และ “reward”

เพื่อ อ้างอิง บางสิ่ง ที่คุณได้รับ

“เพราะคุณได้ทำบางสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ดี” เช่น

โดยที่ “award” เป็น บางสิ่ง เช่น

“a prize” “certificate” หรือ “medal” เช่น

‘The only award he had ever won was the Toplady Prize for Divinity.’

และ “reward” ตามปกติ เป็น บางสิ่งที่มีค่า เช่น เงิน เช่น

‘Hearst announced a reward of $50,000 for information.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)