ศีลข้อ ๕

ศีลข้อ ๕ (ห้ามดื่มเหล้า) ดูเหมือนว่าเป็นศีลที่หนักมากสำหรับฆราวาส แต่กลับเป็นศีลปลีกย่อยสำหรับพระ หากทำผิดข้อนี้พระก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการสวดปลงอาบัติเท่านั้นเอง พระนิกายถาง ถ้าทำ จะไม่ห้ามพระดื่มเหล้าขอเพียงแต่อย่าเมามายเสียสติเท่านั้น พระนิกายตันตระ (พวกธิเบต) ก็ไม่ห้ามนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)