สิบคำถามห้ามโกรธกัน..?

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


  • ถามว่า...พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนานั้นเป็นผลงานของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่อย่างไร..?
  • ถามว่า...เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้นเป็นเทพเจ้าหรือเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนคนเราปัจจุบันนี้..?
  • ถามว่า...พระพุทธเจ้าทรงสอนคนผ่านภาษาท่านว่าคนฟังเหล่านั้นฟังแล้วเข้าใจเหมือนความคิดในใจของพระพุทธเจ้าไหม..?
  • ถามว่า...พระอานนท์และพระอุบาลีจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วเล่าบันทึกไว้ในคัมภีร์พระวินัยและพระสูตรจริงหรือไม่..?
  • ถามว่า...หกปีที่หายไปไร้การบันทึกไว้ตรวจสอบก่อนแสดงตนเป็นพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าจะค้นหาคำตอบได้ไหม..?
  • ถามว่า...เรื่องคันถะธุระและวิปัสสนาธุระที่แยกคณะสงฆ์ไทยออกเป็นสองฝ่ายนี้มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่..?
  • ถามว่า...แนวทางของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมเป็นอย่างไรและที่เป็นอยู่นี้ใช่ของดั้งเดิมหรือไม่..?
  • ถามว่า...ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นมีปิฎกไหนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงบ้าง..?
  • ถามว่า...พระพุทธเจ้าปราบจอมโจรององคุลีมาลได้และบวชให้จอมโจรคนนั้นจริงหรือไม่อย่างไร..?
  • ถามว่า...เรื่องพระเวสสันดรทำทานแบบทุ่มสุดตัวมันถูกต้องในแง่การทำทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรืออย่างไร..?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น



ความเห็น (0)