คนรังเกียจการอ่านหนังสือคือคนปิดกั้นปัญญาตนเองความเห็น (0)