170106-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Assist & help & aid

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.05


Assist และ Help และ be present และ aid

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “assist”

(เน้น พยางค์ หลัง sist) ว่า “uh-sist


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “assist”

คุณ “assist” บางคน หมายถึง “คุณ “help” พวกเขา

เป็น คำใช้ เป็นทางการ เช่น

‘We may be able to assist with the tuition fees.’

‘They are raising money to assist hurricane victims.’

ถ้า ต้องการบอกว่า “มีบางคน อยู่ที่นั่น เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น”

ให้กล่าวว่า “บางคน ‘is present’” เช่น

‘He had been present at the dance.

‘There is no need for me to be present.’


Merriam-Webster Dictionary

ให้คำจำกัดความ “assist” กริยา ชนิด “transitive”

ว่า “การให้ ‘support’ เพิ่มเติม” หรือ “aid to” เช่น

Assisted the boy with his lessons.’

หรือ เมื่อเป็น กริยา ชนิด “intransitive”

ว่า “การให้ ‘support’ หรือ ‘aid’ เช่น

Assisted at the stove.’

‘Another surgeon assisted on the operation.’

หรือ ว่า “to be present” เป็นผู้ดู เช่น

‘The ideal figures assisting at the Italian holy scenes.’

อธิบาย รากของ “assist”

มาจาก คำ Latin ว่า “sistere” หมายถึง

“to stand” “to appear” หรือ “to put”

ที่ทำให้เกิด “assist” ในภาษาอังกฤษ

ในความหมายคำ Latin ที่เกี่ยวกับ

“การยืน” “ปรากฏอยู่” “หยุด” หรือ “putting”

จึงทำให้คำ sist” เป็นการ “assist” หรือ “help”

นั่นคือ “การยืนเคียงข้าง บางคน เพื่อ ช่วย” (give aid)

เช่นเดียวกับ “consist” เป็นการ “ทำขึ้นด้วยการนำของจำนวนหนึ่งมารวมกัน”

และ การ “exist” เป็นการ “ปรากฏอยู่จริง”

หรือ การ “persist” เป็นการ “ปฏิเสธ ที่จะหยุด ‘กระทำ’ หรือ ‘พูดบางสิ่ง’”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)