บุญเล็กๆอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงใจคนทำงาน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เริ่มต้นปีใหม่ มีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นมากมายในคนทำงาน

วันนี้ที่โรงพยาบาลทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีท่านผู้อำนวยการ นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุลพร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณกีรติ คำทอง และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณจงดี นำพาบุคลากรทำบุญใส่บาตรและถวายอาหารแด่พระภิกษุ โดยมีองค์หลวงปู่ประสาร สุมโนเป็นประธานสงฆ์


ใจ...ที่มีกำลังเป็นใจที่ดีทำให้อดทนต่อความทุกข์ลำบากได้ดี

ใจ..ที่มีความชุ่มชื่นและปิติเบิกบาน เป็นใจที่นำพาให้คนพร้อมเผชิญเรื่องราวต่างๆ

ใจ..ที่เข้าใจ ทำให้เกิดการยอมรับและให้อภัยได้ง่าย


การที่ผู้บริหารใช้ธรรมนำชีวิตและวิถีการงานนำมาซึ่งความร่มเย็นให้เกิดขึ้นในใจของผู้คน

และยิ่งปิติเมื่อทราบว่า พ่อเมืองหรือท่านผู้ว่าราชการ ท่านบุญธรรม เลิศสุขีเกษม มาเมตตาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยมามอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กแรกคลอดช่วงปี 2560


เกิดการตั้งคำถามกับตนเองว่า "คุณค่าหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากภารกิจนี้คืออะไร"... เลยลองจำลองความคิดตนเองเป็นคนไข้ ถ้ามีพ่อเมืองมามอบของขวัญให้ในวันที่นอนอยู่โรงพยาบาล ความรู้สึกที่เกิดขึ้น คงจะเป็น ... “ตื่นเต้น ดีใจ และประทับใจ"


จะมีสักกี่คนที่จะได้พบท่านผู้ว่าราชการ ชาวบ้านไม่ใช่ทุกคนจะได้เจอง่ายๆ

จะมีสักกี่คนที่เป็นชาวบ้านธรรมดา ... มานอนป่วยจะได้มีระดับผู้ว่าราชการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารมาเยี่ยมถึงเตียงนอน

...

เรื่องราวนี้สะท้อนอะไร...

“ความใส่ใจสุข ทุกข์ และความเป็นอยู่"


เหตุการณ์ที่ได้ประสบกับตนเอง ถูกใส่รหัสเข้าไปในความทรงจำ ภาษาการเรียนรู้เขาใช้คำว่า Encode ถ้าทางธรรมก็คงเป็น "สัญญา" ... ภาษาง่ายๆ ก็คือ ความทรงจำอันงดงาม ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆ ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไปแจกของวันปีใหม่ แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งมันมีความหมายซ่อนอยู่... ขวัญและกำลังใจ และการปลูกฝังความทรงจำที่ดีงามเข้าไปในใจของผู้ป่วย และเมื่อเด็กเติบโตขึ้น แม่คงจะเล่าว่า "ตอนลูกเกิดท่านผู้ว่าฯ มามอบของขวัญให้" ภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเป็นบุญ บุญตัวนี้ก็จะติดเข้าไปในความทรงจำของเด็กน้อยคนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นอนาคตของโลกต่อไป


บุญเล็กๆ ที่หล่อเลี้ยงใจของชีวิตตัวน้อยๆ ที่กำลังเติบโต ถ้าหากทำการวิจัยระยะยาวก็คงอยากทราบว่ามีผลอย่างไรบ้างต่อเด็ก น่าสนใจ และชื่นชม สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ที่ร่วมกันตระหนักและร่วมบ่มเพาะความทรงจำให้กับแม่และเด็กทารกตัวน้อยที่ได้รับโอกาสในวันนี้


เรื่องนี้ไม่บันทึกไม่ได้ ต้องถอดบทเรียนให้ได้เรียนรู้ร่วมกันในสิ่งดีงามและโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้


ชื่นชมและประทับใจในเรื่องราวดีดีเช่นนี้อย่างมาก

...

5 มกราคม พ.ศ.2560


องค์หลวงปู่ประสาร สุมโน


ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุลนำพาบุคลากรทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระ


ท่านผู้ว่าราชการ ท่านบุญธรรม เลิศสุขีเกษม มอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กแรกคลอดช่วงปี 2560


ท่านผู้ว่าราชการ ท่านบุญธรรม เลิศสุขีเกษม มอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กแรกคลอดช่วงปี 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)