วันที่ 24 คนละไม้คนละมือ (9 ธันวาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทำงานเมื่อทำงานเดี่ยวได้ดีแล้ว ลองมาทำงานรวมกันเป็นกลุ่มจะเป็นอย่างไร ?


เหตุเกิดเมื่อดิฉันให้นักเรียนชั้น ป.1 ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยการให้จับสลากแบ่งกลุ่มและไปสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพที่ประกอบด้วนรูปทรงต่าง ๆ ที่ได้เรียนไป คาบเรียนนี้มีทั้งปัญหาและความสำเร็จ ปัญหาคือ เด็กกับการทำงานเป็นกลุ่มนั้นยากที่สุดคือไม่ยอมอยู่กลุ่มกับคนนี้ อยากอยู่กับคนนี้ กว่าจะลงตัวก็ต้องหลอกล่อและใช้กลวิธีหลายวิธี ทะเลาะกันในกลุ่มไม่แบ่งสีกันใช้ ไม่แบ่งพื้นที่กันวาด ซึ่งงานนี้ดิฉันได้ตักเตือนและสอนเรื่องความสามัคคีภายในกลุ่มไปด้วยเรียบร้อย และภาพประทับใจที่ได้ในวันนี้คือ ภาพมือน้อยๆ หลาย ๆ มือ ที่ช่วยกันวาดภาพสร้างสรรค์ผลงานให้กลุ่มของตนเอง ซึ่งเมื่อเห็นภาพแล้ว ทำให้นึกถึงคำว่า “คนละไม้คนละมือ” เลยจริง ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)