วันที่ 22 Aerobic & Christmas tree. (6 ธันวาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อย่างเข้าฤดูหนาว เชื่อว่าหลายโรงเรียนจะต้องมีกิจกรรมนี้เหมือนกัน นั้นก็คือ กิจกรรม “ออกกำลังกายยามเช้า” หรือ Aerobic ที่จะมีผู้นำขึ้นไปเต้นเป็นตัวอย่างให้ดูหน้าเสาธงและให้น้อง ๆ พี่ ๆ และเพื่อน ๆ เต้นตาม ซึ่งโรงเรียนเราจะแบ่งเวรกันเป็นผู้นำเต้นเป็นแต่ละชั้นเรียน และจะทำกิจกรรมหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย จะจบลงด้วยการออกกำลังกายก่อนจะแยกย้ายกันเข้าห้องเรียนไปทำกิจกรรมต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เต้นตามกันอย่างสนุกสนาน ครูก็เต้นตามทำให้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีทั้งโรงเรียนค่ะ :)

แล้ววันนี้ก็เป็นกิจกรรมชุมนุมที่น่าสนใจอีกตามเคย วันนี้นักเรียนได้พับต้นคริตสมาสเอง ซึ่งสามารถเอาไปประดับตกแต่งกล่องของขวัญหรือตั้งตามโต๊ะต่าง ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนก็สนุกสนานและมีความสุขกับการเข้าชุมนุมของเราดี รู้สึกประสบความสำเร็จมากกับกิจกรรมชุมนุมที่ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะทำกับเพื่อน โดยดิฉันและเพื่อนจะเน้นว่าผลงานแต่ละอย่างต้องสามารถทำเสร็จภายในคาบ เพราะอยากให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะคนละ 1 ชิ้นในแต่ละครั้งที่เข้าชุมนุม ซึ่งผลที่ได้นั้นเกินคาด นักเรียนสนุกสนาน ทำผลงานได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ได้จริง...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)