วันที่ 19 เมื่ออากาศไม่เป็นใจ (28 พฤศจิกายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันที่สอนวิทยาศาสตร์แล้วอากาศไม่เป็นใจ การทดลองที่เตรียมไว้นั้นไซร้ หมดกัน… วันนี้ได้ทำการสอนเรื่อง เลนส์ รวมไปถึงการหักเหของแสงผ่านเลนส์ ซึ่งจะมีการทดลองที่ต้องใช้แสงแดด แต่วันนี้ทั้งวันกลับไม่มีแม้แต่แสงแดดให้เห็น มืดครึ้มทั้งวัน สงสารเด็กตาดำ ๆ ที่ต้องได้ทดลองแห้ง หรือที่เรียกติดปากว่า “แล็ปแห้ง” กล่าวคือ ไม่ได้ทดลองจริง แต่ให้ดูจากรูปภาพ หรือสื่อวิดีทัศน์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ครูอย่างเรา ได้เรียนรู้ว่า ถึงแม้จะเตรียมการสอนมาดีแค่ไหน หากติดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ เช่นเรื่องสภาพอากาศ คนเป็นครูต้องไม่สะดุด และต้องสามารถสอนต่อได้อย่างเต็มที่ เพราะการเรียนการสอนยังคงต้องดำเนินต่อ จึงต้องทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยด่วน ซึ่งการแก้ปัญหาของดิฉันคือ ให้นักเรียนศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ดูแล้วก็เกิดเป็นคำถามว่าทำไมไม่ได้ทดลองจริง อยากทดลองนั้นนี่ งอแงตามประสาเด็ก อธิบายยังไงก็ไร้ความหมาย เพราะเด็กต้องการปฏิบัติจริง ดิฉันจึงตกปากรับคำสัญญาว่าจะให้ทดลองจริงในคาบถัดไป

“ครูสัญญาว่านักเรียนจะได้ทดลองจริงแน่นอนค่ะ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)