รัฐ คืออะไร?

รัฐ(State) คือ ชุมชนทางการเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ในดินเเดนอันมีอาณาเขตเเน่นอน เเละมีรัฐบาลซึ่งมีอำนาจอธิปไตยเป็นผู้ปกครองประชากรในดินเเดน รัฐที่สมบูรณ์เเบบจะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ

1. ดินเเดนที่มีอาณาเขตอันเเน่นอน โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีพรมเเดนติดกัน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะเป็นหมู่เกาะกระจัดกระจาย เเต่ทุกเกาะอยู่ภายใต้อำนาจเเห่งรัฐบาลกลาง ก็จัดว่าเป็นดินเเดน

2. ประชากรที่อาศัยอยู่ยาวนานพอสมควร ไม่จำเป็นว่ามากหรือน้อย เช่น ประเทศจีนมีประชากร 1,300 ล้านคน ในขณะที่ประเทศนาอูรู ในโอเชียเนีย มีประชากรเพียง 1 หมื่นคน ก็จัดว่าเป็นประชากรในรัฐ

3. รัฐบาล คือ บุคคลหรือกลุ่มคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารกิจการในรัฐ ซึ่งจะต้องมีอำนาจอธิปไตย นั่นก็คือ มีอิสระในการบริหารกิจการภายในโดยปราศจากการครอบงำของรัฐอื่น

4. อำนาจอธิปไตย(Sovereignty) เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐโดยปราศจากการครอบงำหรือควบคุมของรัฐอื่น ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการคงสภาพความเป็นรัฐ เพราะถ้าหากอำนาจอธิปไตยสูญสิ้นไป จะกลายเป็นรัฐสิ้นสภาพ ถูกลดสถานะเป็นดินเเดน(Territory)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัฐศาสตร์พื้นฐานความเห็น (0)