วันที่ 43 ก่อนวันกีฬาสี (28 ธันวาคม 2559)

วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันกีฬาสีที่จะเกิดขึ้นจริงในวันพรุ่งนี้ คุณครูก็ช่วยกันเตรียมสถานที่ เตรียมป้าย เตรียมงานต่าง ๆ นานา เพื่อให้งานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกมาให้ดีทีาสุด สีส้มก็ไม่แพ้กัน หลังจากที่กลับหอ 2 ทุ่มมาแล้ว 2 วัน วันนี้ก็ต้องรีบทำงานในส่วนที่ตัวเองได้รับมอบหมาย

ตื่นเต้นแทนเด็ก ๆ เป็นวันที่ทุกคนรอคอย แต่ยังเห็นข้อบกพร่องของงานกีฬาสีในครั้งนี้ ที่ภาระงานต่าง ๆ ตกไปอยู่ในมือของครูมากกว่า ที่จริงแล้วนักเรียนควรจะได้มีโอกาสในการแสดงออกในความสามารถของตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบขบวน การทำอุปกรณ์ต่าง ๆ น่าเสียดาย เพราะเด็ก ๆ ชั้น ป.6 หลายคนมีศักยภาพ

ภาพป้ายที่ได้รับมอบหมายให้ทำ

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/876/large_IMG_1694.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/877/large_IMG_1696.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/878/large_IMG_1698.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/880/large_IMG_1701.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/881/large_IMG_1702.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/882/large_IMG_1703.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/883/large_IMG_1704.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/884/large_IMG_1705.JPG" "="">

<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/199/885/large_IMG_1706.JPG" "="">


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)