มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทยให้ผู้ประสบอุทกภัย อ.ป่าบอน

สวมชุดเหล่ากาชาดวันแรก ปฏิบัติหน้าที่ประธานมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติของเหล่ากาชาดร่วมกับสถานีสิรินธรทุ่งสง
เป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้รับความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติ
เป็นวันบุญอีกวันหนึ่งที่รู้สึกสบายใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัทลุงความเห็น (1)