ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน : ห้องเรียนมีชีวิต 16 ธันวาคม 2559

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ DINOSAUR PARK อ.สะเดา จ.สงขลา

สิ่งที่นักเรียนได้รับ

*นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น

*นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น

*กระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น ชุุมชนใกล้เคียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านประชาอารีความเห็น (0)