วันที่ 19 Check Shake (28/11/2559)

ในวันนี้ฉันเองได้ให้เด็กๆได้ทำร่วมกัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้จากการเรียนในช่วงชั้นปีที่ 1-4 กับเพื่อนๆครูเป็นเลิศ ต้องขอบคุณที่เพื่อนๆได้คิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมา ทำให้ฉันเองได้ทำมาปรับใช้ กับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และหวังว่าเด็กๆก็คงจะสนุกกับการทำกิจกรรมวันนี้ นั่นก็คือ กิจกรรมที่มีชื่อว่า Check Shake

โดยที่กิจกรรมนี้จะเป็นการตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ฟังและดู นักเรียนแต่ละคนให้คามร่วมมือในกิจกรรมมากและอยากเป็นผู้โชคดีที่ได้ตอบคำถาม โดยกติกาจะมีอยู่ว่า ให้เด็กๆเขย่ากล่อง 2 ครั้งแล้วส่งต่อให้คนถัดไป ประกอบการฟังเพลง และเมื่อเพลงหยุด กล่องนั้นอยู่ที่ใคร ก็จะเป็นผู้โชคดีได้ตอบคำถามจากสิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยตรวจสอบผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้มากน้อยเพียงใด และหากตอบไม่ได้ ก็สามารถใช้ตัวช่วยคือเลือกเพื่อนช่วยตอบคำถามได้ แล้วครูจะช่วยอธิบายเพิ่มเติม หลังจากจบกิจกรรม เด็กๆสนุกมาก และบอกว่าอยากเล่นอีก นี่เด็กๆคงมองว่าการเรียนเป็นการเล่น แต่คงไม่รู้ตัวว่าได้เกิดการเรียนรู้ ซ่อนอยู่ในการเล่นของเด็กๆไปแล้ว ฉันจึงคิดว่า คราวหน้าจะนำมาใช้อีก แต่ต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันให้มากกว่านี้ เพราะอย่างที่เคยบอกว่าห้องนี้เด็กๆไม่ธรรมดา เล่นมากไปก็ไม่ดี แต่คงจะดีถ้าพอดีๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)