161219-3 ศัพท์ ที่มักสับภสน ในการใช้ ชุด A – angry & mad

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.18

Ref.#595337


Angry และ Mad


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “angry”

(เน้น พยางค์ แรก ang) ว่า “ang-gree”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “angry”

“ความขุ่นเคือง” (indignant) “โกรธ” (wrath/inflamed)

ใน สำนวน อังกฤษ อาจใช้

“angry about” เช่น “Angry about a situation/event.”

“angry at” เช่น “Angry at an animal/an animate object.”

“angry with” เช่น “Angry with a person.”

อธิบาย ความหมายแน่นอน ของ คุณศัพท์ “mad”

ให้นัยของ “ความผิดปกติ” ที่เป็น “ความสับสนทางสติปัญญา” “เป็นบ้า”

โดยที่ “a mad person” คือ “คนวิกลจริต” หรือ “ขาดสติ”

“a mad dog” คือ “สุนัขติดเชื้อบ้า” (rabies)

mad haste” คือ “ตะลีตะลานอย่างบ้าคลั่ง”

“mad idea” คือ “ความคิดที่ไม่ฉลาด” หรือ “ไม่มีความหมาย”

ในภาษาพูด ใช้ไม่เป็นทางการ

บ่อยครั้งใช้ “mad” ให้หมายถึง “angry”

หากแต่ ผู้ใช้ที่ระมัดระวัง และนักเขียน

จะใช้ “mad” ในนัยของ “disorder” หรือ “abnormality”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “angry” ว่า

ปกติใช้ “angry” เพื่อกล่าวถึง

“อารมณ์/ความรู้สึก ของบางคน ในโอกาสเฉพาะอย่างหนึ่ง”

ถ้าบางคน เกิด “angry” บ่อยครั้ง

สามารถเรียก พวกเขาว่าเป็น คน มี “bad tempered” เช่น

‘Are you angry with me for some reason?’

‘She’s a bad tempered young lady.’

ถ้าบางคนมีความ โกรธ อย่างมาก

สามารถ บรรยายว่า พวกเขา “furious” เช่น

‘Senior police officers are furious at the blunder.’

ถ้าพวกเขา โกรธน้อยหน่อย

สามารถกล่าวว่า “พวกเขารู้สึก ‘annoyed’ หรือ ‘irritated’” เช่น

‘The Premier looked annoyed but calm.’

‘… a man irritated by the barking of his neighbor’s dog.’

ตามธรรมดา เมื่อบางสิ่งจะทำให้บางคน “irritated” ได้

ก็เพราะ “สิ่งนั้น เกิดขึ้นตลอดเวลา หรือ อย่างต่อเนื่อง”

ถ้าบางคน “irritated” บ่อยมาก สามารถเรียกได้ว่าเขาเป็นคน “irritable”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.59.191
เขียนเมื่อ 

Thank you.

But I hear people say "I'm mad at him" often, I think they mean "I'm angry with him".

When they say "I'm mad/crazy about something/someone" they mean "I really like that something/someone". ;-)