161219-1 ศัพท์ ที่มักสับภสน ในการใช้ ชุด A – anecdote & antidote

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.18

Ref.#595336


Anecdote และ antidote

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “anecdote” และ “antidote

(ทั้งคู่ เน้น พยางค์ แรก an) ว่า “an-ik-doht” และ “an-ti-doht”


Common Errors in English Usage

อธิบาย ความหมาย “anecdote” เกี่ยวกับ

คำกล่าว “ขำขัน/น่าสนใจ” โดยเฉพาะของ “บุคคลหรือเหตุการณ์” จริง

แต่บางครั้งถือว่า “ไม่น่าเชื่อถือ” หรือ “เป็นคำบอกเล่าต่อกันมา”

ที่นำมารวบรวม พิมพ์ไว้ เช่น

‘Amusing anecdotes about his brief career as an actor.’

‘The book is a rich store of anecdote.’

‘This research is based on anecdote, not fact.’

ขณะที่ “antidote” หมายถึง

บางสิ่ง “ทำหน้าที่ต่อต้าน” หรือ “ทำให้เป็นกลาง”

ของความรู้สึก หรือ สถานการณ์ ที่ไม่ดี หรือยาพิษที่ดื่มเข้าไป

หรือ “การจ่ายยาของหมอ เพื่อแก้พิษ”

‘Laughter is a good antidote to stress.’

‘There is no known antidote to the poison.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)